You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 20 : การออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

หน่วยที่ 5)  เทคนิคการตกแต่งภาพใน Photoshop

ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้
 
  บทที่ 17 : การใช้งาน Filter Gallery  (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 18 : การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation GIF   (2 ชั่วโมง) 
  บทที่ 19 : การแปลงภาพถ่ายเป็นการ์ตูน  (2 ชั่วโมง)  
  บทที่ 20 : การออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  (2 ชั่วโมง)  
 

รู้จักหลักการออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน การจัดวางองค์ประกอบของงานกราฟิก โดยเฉพาะการออกแบบ หน้าปก ควรออกแบบให้สะดุดตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาดูปั๊บเลย ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่ เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา และ มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ

1.  รู้จักหลักการออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน
2.  เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน
3.  เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้คำสั่งต่างๆ สำหรับการออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน
4.  สามารถบันทึกไฟล์งานสำหรับการทำปกแฟ้มสะสมผลงานได้
 

 


 20.1 การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  

 
 
ขั้นตอนที่ 1 กด file --> new --> preset(ตามรูป) --> international paper --> size A4
จะปรากฎหน้าต่างขนาด A4 ขึ้นมา
 
ขั้นตอนที่ 2 ดึงรูปที่จะทำ มาวางใน photoshop
 
ขั้นตอนที่ 3
1.  เลือก Quick selection tool (ในแถบเครื่องมือ)
2.  ลากให้คลุมรอบตัวเรา ดังภาพ
 
ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กเมาส์ขวา --> เลือก layer via copy
ดึงภาพใน layer ที่ทำเสร็จลงในกระดาษ A4 ที่เราสร้างไว้ ดังรูป
 
กด ctrl+t เพื่อปรับขนาดรูปให้ได้ตามต้องการ
 
ขั้นตอนที่ 5 เลือกภาพเรียบๆที่จะนำมาทำเป็นพื้นหลัง และกด ctrl+t เพื่อปรับขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษที่สร้างขึ้น
 
ขั้นตอนที่ 6 การสร้างข้อความกดรูปตัว T (ตรงปุ่มเครื่องมือ) เพื่อสร้างข้อความ
คลิ๊กเมาส์ซ้ายข้อความในช่อง layer ค้างไว้เพื่อดึงข้อความให้อยู่หลังคน ดังรูป
 
 
ขั้นตอนที่ 7
1. ดับเบิ้ลคลิกข้อความในช่อง layer
2. เลือกสีให้ตัวอักษร
3. เลือกลักษณะตัวอักษร
4. เลือกขนาดตัวอักษร
 
เมื่อปรับเปลี่ยนตัวอักษรเสร็จจะได้ดังรูป (อยากมีตัวอักษรสวยๆต้องหาโหลดเอานะครับ) และสามารถตกแต่งตัวอักษรให้ดีกว่านี้ได้
 
ขั้นตอนที่ 8
1.คลิ๊กรูปตัวเราที่ช่อง layer 1 ครั้ง
2.กด image --> adjustments --> hue/saturation
3.ปรับเปลี่ยนสีรูปภาพตามที่ต้องการ
 
 
ปรับเสร็จก็จะได้ดังรูป
ขั้นตอนที่ 9 สร้างข้อความขึ้นมาอีกข้อความเพื่อที่จะใส่ชื่อเรา (การสร้างข้อความดูได้จากขั้นตอนที่ 6)
 
ขั้นตอนที่ 10 การใช้บรัช
1. คลิ๊กเพื่อสร้าง layer ใหม่ขึ้นมา 1 layer
2. คลิ๊กเมาส์ซ้ายค้างในแถบเครื่องมือเลือก --> brush tool
3. เลือกบรัชตามที่ต้องการ และระบายลงไปใน A4 ที่เราสร้างไว้ 
 
ขั้นตอนที่ 11 ปรับแต่งให้สวยงามและเพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้าไป เป็นอันเสร็จครับ
 
ขอบคุณ : Dek-d.com

 20.2 องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1.หน้าปก

ควรออกแบบให้สะดุดตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาดูปั๊บเลย ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่
เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา และ มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ (แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)

 

 

2.ประวัติส่วนตัว

นำเสนอตัวเองเต็มที่ ประวัติทางด้านการศึกษา ถ้าจะให้ดี ขอแนะนำว่าให้ทำเป็น 2 ชุด คือ ส่วนที่เป็นภาษาไทย รวมไปถึงข้อมูลที่เป็น personal data และส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง เพื่อแสดงความสามารถของตนให้แฟ้มดูน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

 

3.ประวัติด้านการศึกษา

ให้เรียงลำดับจากการศึกษาที่น้อยสุด จนถึงปัจจุบัน และผลสรุปของผลการเรียนที่ได้ครั้งล่าสุดควรเน้นเป็นส่วนท้ายที่เห็น
เด่นชัดที่สุด (อาจมีเอกสารรับรองผลการเรียนแนบมาด้วยก็ได้ จะดีมาก)

 

 

4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ

เขียนในลักษณะเรียงลำดับการได้รับ จากปี พ.ศ. (ในส่วนนี้ไม่ขอแนะนำว่าต้องใส่เกียรติบัตรลงไป เพราะอาจทำให้แฟ้ม
ดูไม่มีจุดเด่น เพราะมันเด่นหมด ควรไปเน้นข้อต่อไปดีกว่า)

 

 

5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ...หรือที่เกี่ยวกับคณะ/สาขาที่เราสมัคร

ส่วนนี้จะพิเศษมากกว่าผลงานทั่วไป..เพราะเป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจ และประทับใจเต็มใจมาก ๆ ที่จะนำเสนอ..ลักษณะ
การจัดการเขียนบรรยายให้ผู้อ่านได้ทราบ ด้วยว่า ผลงานนี้เราภูมิใจอย่างไร เหนื่อยยากอดทนแค่ไหนกว่าจะได้มา..ที่สำคัญอย่าลืมใส่รูปประกอบไปด้วย..จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจได้ไม่น้อยทีเดียว

 

 

6.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน

เช่นเป็นประธานนักเรียน กิจกรรมในชมรม หรืออย่างอื่นใส่เพื่อให้รู้ว่าเรามีประสบการณ์จากการทำงาน หรือตรงส่วนนี้จะใช้เป็นงานพิเศษที่กำลังทำก็ได้ หากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะทำให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น คนหยิบขึ้นมาอ่านจะเห็นคุณค่า
ของเราตรงนี้ อาจมีเอกสารแสดงด้วยจะดีมาก)

 

 

7.ผลงานตัวอย่าง

คือ งานหรือรายงานที่คิดว่าภาคภูมิใจมากที่สุดจากการเรียนที่ผ่านมา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ รายงาน การวิจัยต่าง ๆ
อาจนำเสนอใน 5 รายวิชาหลัก เป็นต้น

 

 

8.ความสามารถพิเศษต่าง ๆ

ควรโชว์ในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่สามารถทำได้ หรือเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถสอดคล้อง
กับคณะ ที่เราต้องการศึกษาต่อ หรือถ้าไม่มี ก็เป็นความสามารถพิเศษทั่ว ๆ ไป เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯ
ในแต่ละหัวข้อถ้าหากมีการแสดงรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยจะดีมากๆ

 

 

9.ส่วนของ...ภาคผนวก (เพิ่มเติม ถ้ามี)

เป็นการรวมผลงานต่างเช่น เกียรติบัตรต่าง ๆ ที่เคยได้รับมา ก็มาไว้ในส่วนนี้ค่ะ

ที่มา : https://www.theactkk.net/home/homenew1/DetailsNews.asp?TID=8708

 

[ กลับด้านบน ]


 

ใบงานที่ 5.4  :  การออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
 
 
 

 
 
Workshop
 
ให้นักเรียนศึกษาการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
และออกแบบปกของตนเองมาคนละ 1 ปก ตกแต่งให้สวยงาม
แล้วบันทึกชื่อเป็นเลขที่ตามด้วยนามสกุล .jpg  ส่งภายในคาบเรียน 
 
 
 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here