You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 15 : การปรับแต่งและแก้ไขสีให้กับภาพ

หน่วยที่ 4)  การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ

ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้
 
  บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform  (2 ชั่วโมง) 
  บทที่ 15 : การปรับแต่งและแก้ไขสีให้กับภาพ  (2 ชั่วโมง)  
  บทที่ 16 : การปรับภาพให้ผอม โดยใช้คำสั่ง Liquify  (2 ชั่วโมง)
 

การปรับแต่งในส่วนนี้จะเป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับสี โดยจะเป็นการเข้าไปแก้ไขสีในบางส่วนของรูปภาพให้มีสีสันตามที่เราต้องการ ซึ่งจะใช้คำสั่ง Adjustment  ซึ่งมีคำสั่งย่อยที่เกี่ยวกับการปรับแก้ไขสี ดังนี้  การปรับแต่งความสมดุลของสีภาพด้วย Color Balance  , การปรับความเข้ม และความจางของสีภาพด้วย Hue/Saturation  และ การแก้ไขเงามืดในภาพถ่ายย้อนแสงด้วย Shadow/Highlight  

 
 
1.  เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของเครื่องมือในการปรับแต่งสีและแก้ไขสีภาพได้
2.  เรียนรู้ขั้นตอนการปรับแต่งและแก้ไขสีของภาพด้วยคำสั่ง Adjustment 
3.  เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้คำสั่ง Adjustment สำหรับปรับแต่งสีและแก้ไขสีภาพในงานกราฟิกได้
 
 

การปรับแต่งในส่วนนี้จะเป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับสี โดยจะเป็นการเข้าไปแก้ไขสีในบางส่วนของรูปภาพ ซึ่งจะใช้คำสั่ง Adjustment  เช่นเดียวกัน ซึ่งมีคำสั่งย่อยอยู่อีก ดังนี้

 15.1 การปรับแต่งความสมดุลด้วย Color Balance  

Color Balance คือการปรับแต่งและแก้ไขสีของภาพโดยใช้หลักการใช้สีในส่วนของการพิมพ์คือ RGB และ CMYK ในการปรับแต่งเราจะต้องเลื่อนแท่งสี่เหลี่ยมสำหรับค่าสีแต่ละค่าด้วยตนเอง โดยเพิ่มและลดในส่วนของ RGB และ CMYK โดยใช้เมนูคำสั่ง Image เลือกคำสั่ง Adjustments เลือกคำสั่ง Color Balance จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกของการปรับแต่ง การปรับแต่งให้ลากแท่งสี่เหลี่ยมของแต่ละเมนูการปรับไปทางซ้ายและขวา ซึ่งการปรับจะลดสีช่วงหนึ่งและเพิ่มอีกช่วงหนึ่ง


 ภาพแสดงไดอะล็อกซ์บล็อกของการปรับแต่ง

 ภาพแสดงการปรับแต่งความสมดุลของสีภาพด้วย Color Balance

 

[ กลับด้านบน ]


 15.2  การปรับความเข้ม และความจางของสีภาพด้วย Hue/Saturation  

Hue/Saturation คือการปรับแต่งสีของภาพโดยอาศัยพื้นฐานของการมองภาพในโมเดลของ HSB ซึ่งเป็นการปรับความเข้มและจางของสีโดยปรับทั้งหมดของภาพ โดยใช้เมนูคำสั่ง Image เลือกคำสั่ง Adjustments เลือกคำสั่ง Hue/Saturation จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกของการปรับแต่ง การปรับแต่งให้ลากแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่ม หรือ ลดค่าต่าง ๆ ของแต่ละเมนู ดังนี้

  • Hue ปรับค่าสีใหม่ให้กับภาพ สามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ -180 ถึง 180
  • Saturation ปรับค่าความอิ่มตัวของสี โดยค่าที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้สีภาพดูอิ่ม และ เข้มขึ้น ส่วนค่าที่ติดลบจะทำให้สีภาพมืดลงจนเป็นสีเทา สามารถปรับ 
    ค่าได้ตั้งแต่ -100 ถึง 100
  • Lightness ปรับค่าความมืดและสว่างของภาพ ค่าที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ภาพสว่างจน เป็นสีขาว และค่าที่ติดลบจะทำให้ภาพมืดลงจนเป็นสีดำ สามารถปรับ
    ค่าได้ตั้งแต่ -100 ถึง 100


 ภาพแสดงไดอะล็อกซ์บล็อกของการปรับความเข้ม และความจางของสีภาพ


 ภาพแสดงการปรับความเข้ม และความจางของสีภาพด้วย Hue/Saturation

 

[ กลับด้านบน ]


 15.3  การแก้ไขเงามืดในภาพถ่ายย้อนแสงด้วย Shadow/Highlight 

Shadow/Highlight คือการแก้ไขภาพถ่ายที่ถ่ายย้อนแสง หรือการจัดวางวัตถุที่ผิดมุมทำให้เกิดเงาดำสะท้อน เมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วภาพจะมีแสงเงาดำ หรือ ภาพมืดมองไม่ชัดเจน ซึ่งเมนูคำสั่งนี้จะสามารถปรับภาพให้ดูสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้เมนูคำสั่ง Image เลือกคำสั่ง Adjustments เลือกคำสั่ง Shadow/Highlight จะปรากฏไดอะล็อกซ์บล็อกซ์ของการปรับแต่ง การปรับแต่งให้ลากแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่ม หรือ ลดค่าต่าง ๆ ของแต่ละเมนู ดังนี้


 ภาพแสดงไดอะล็อกซ์บล็อกของการแก้ไขเงามืดในภาพถ่ายย้อนแสงด้วย


 ภาพแสดงการแก้ไขเงามืดในภาพถ่ายย้อนแสงด้วย Shadow/Highlight

ใบงานที่ 4.3  :  การปรับแต่งและแก้ไขสีให้กับภาพ
 
 
 

 
 
Workshop
 
ให้นักเรียนหารูปภาพ 1 ภาพ เพื่อปรับสีให้ได้โทนตามต้องการ โดยเลือกใช้คำสั่งที่เหมาะสม ดังตัวอย่าง
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปรับรูปภาพโทนสีภาพ photoshop
 
 
 
 
 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here