You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 16 : การปรับภาพให้ผอม โดยใช้คำสั่ง Liquify

หน่วยที่ 4)  การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ

ประกอบด้วยแผนการสอนทั้ง 4 บท ดังนี้
 
  บทที่ 13 : การตัดภาพพื้นหลังอย่างง่าย (2 ชั่วโมง)
  บทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย Transform  (2 ชั่วโมง) 
  บทที่ 15 : การปรับแต่งและแก้ไขสีให้กับภาพ  (2 ชั่วโมง)  
  บทที่ 16 : การปรับภาพให้ผอม โดยใช้คำสั่ง Liquify  (2 ชั่วโมง)  

Liquify Filter เป็นฟิลเตอร์ที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพเฉพาะส่วน ให้มีรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการกำหนดรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องมือสำหรับทำให้รูปภาพส่วนที่ต้องการบิดเบี้ยวไปตามทิศทางที่ลากเมาส์ไป เครื่องมือสำหรับการทำงานในส่วนที่ต้องการของรูปภาพให้กลับสู่สภาพเดิม โดยการคลิกเมาส์บริเวณที่ต้องการ ส่วนมากมักใช้ในงานรีทัชสำหรับปรับภาพให้สมส่วน หรือแก้ไขส่วนเกินของร่างกาย

 
1.  เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของคำสั่ง Liquify ในการปรับแต่งภาพได้
2.  เรียนรู้ขั้นตอนการปรับแต่งและแก้ไขส่วนเกินภาพด้วยคำสั่ง Liquify
3.  เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้คำสั่ง Liquify สำหรับปรับแต่งสีและแก้ไขสีภาพในงานกราฟิกได้
 
 

 15.1 รู้จักกับคำสั่ง Liquify  

 
          Liquify Filter เป็นฟิลเตอร์ที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพเฉพาะส่วน ให้มีรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการกำหนดรูปแบบต่างๆ ดังนี้
          1. Forward Wrap Tool (  )  คือ เครื่องมือสำหรับทำให้รูปภาพส่วนที่ต้องการบิดเบี้ยวไปตามทิศทางที่ลากเมาส์ไป
          2. Reconstruct Tool (  ) คือ เครื่องมือสำหรับการทำงานในส่วนที่ต้องการของรูปภาพให้กลับสู่สภาพเดิม โดยการคลิกเมาส์บริเวณที่ต้องการ
          3. Twirl Clockwise Tool (  ) คือ เครื่องมือสำหรับบิด หมุนรูปภาพโดยหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกา โดยการคลิกเมาส์ค้างบริเวณที่ต้องการ ภาพส่วนที่เลือกจะหมุนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยเมาส์
          4. Pucker Tool (    ) คือ เครื่องมือสำหรับบีบรูปภาพส่วนที่ต้องการลง
          5. Bloat Tool (  ) คือ เครื่องมือขยายภาพส่วนที่ต้องการให้พองออก
          6. Push Left Tool (  ) คือ เครื่องมือสำหรับดันรูปภาพส่วนที่ต้องการให้เลื่อนไปทางซ้าย
          7. Mirror Tool (   )  คือ เครื่องมือสำหรับทำหน้าที่เป็นกระจกสำหรับสะท้อนส่วนของรูปภาพที่ต้องการ
          8.Turbulence Tool (  ) คือเครื่องมือสำหรับรับรูปภาพให้บิดเบี้ยว  สับสน

 

กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือต่าง ๆ ใน Liquify
 
Tool Option คุณสมบัติของเครื่องมือ
- Brush size เลือกขนาดของหัวพู่กัน
- Brush Pressure ปรับให้เพิ่ม และลดแรงกดของเมาส์
Reconstruction ยกเลิกการแก้ไขภาพ หรือกลับสู่ภาพก่อนการแก้ไข
- Reconstruction ย้อนกลับไปโดยการยกเลิกการปรับแต่งทีละส่วน
- Revert ย้อนกลับสู่ภาพก่อนการปรับแต่ง
Freeze กำหนดคุณสมบัติของการป้องกันการแก้ไข
- Invert กำหนดให้ป้องกันการแก้ไขภาพทั้งหมด
- Thaw All กำหนดให้แก้ไขภาพได้ทั้งหมด
View Option กำหนดการแสดงมุมมองต่าง ๆ
- Show Freeze แสดงสีที่บอกถึงพื้นที่ของการป้องกันการแก้ไขภาพ
- Show Image แสดงให้เห็นภาพ
Show Mesh แสดงเส้นตารางที่บอกตำแหน่ง และขนาดของการปรับแต่งภาพ
Mesh Size กำหนดขนาดของตาราง
- Small ตารางขนาดเล็ก
- Medium ตารางขนาดกลาง
- Large ตารางขนาดใหญ่
Mesh Color เลือกสีของเส้นตาราง
Freeze Color เลือกสีพื้นในพื้นที่ที่ป้องกันการแก้ไขภาพ
 

 


 15.2 ขั้นตอนการใข้งานฟิลเตอร์ Liquify  

 
          สำหรับขั้นตอนในการใช้งานฟิลเตอร์  Liquify มีดังนี้
          1. เปิดไพล์ภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมา
          2. คลิกคำสั่ง Filter บนเมนูหลัก (Menu Bar) และคลิกเลือก  Liguify....          
          3. จะปรากฏหน้าต่าง Liquify ขึ้นมา ให้คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้งาน  โดยสามารถปรับขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องมือได้ จากหน้าต่าง  Tool Options ที่อยู่ด้านขวามือ 
          4. ใส่ฟิลเตอร์ให้ตรงกับรูปภาพตามต้องการ 
          5. หากนักเรียนต้องการป้องกันสิ่งที่ไม่ต้องการใส่ฟิลเตอร์ก็สามารถทำโดยการคลิกที่ปุ่ม   (Freeze Mask Tool)เพื่อสร้างมาส์กสำหรับส่วนที่ไม่ต้องการตกแต่ง 
          6. เมื่อเติมฟิลเตอร์ให้กับรูปภาพจนพอใจแล้วให้คลิกปุ่ม OK

[ กลับด้านบน ]


 15.3 การปรับภาพให้ผอมโดยใช้คำสั่ง Liquify  

เทคนิคทำผอมด้วย Photoshop


วิธีทำ
 
1. เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมา File > Open  (หรือกด Ctrl + O)
 
2. วันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Liquify ให้เลือกไปที่เมนู Filter --> Liquify ตามภาพด้านล่าง
 
 
3. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอด้านล่างขึ้นมา
4. เลือกใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Forword warp Tool  หรือ  Pucker Tool ตามภาพ
- Brush Size  คือ ขนาดของแปรงหรือวง ที่จะปรับขนาดของหน้า
- Brush Pressure  คือ แรงกดที่จะทำกับรูปเมื่อเราคลิกเม้าส์
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Forward warp Tool
 
 
 
5.เครื่อง มือนี้จะเป้นการดึงภาพด้าน ข้างของวงกลม เข้าสู่กากบาทที่จุดศูนย์กลาง โดยเราสามารถปรับขนาดหัวแปรงได้  โดยการ
กด     เพื่อลดขนาด 
กด   ]   เพื่อเพิ่มขนาด
(หากกดตอนที่ keyboard เป็นภาษาไทยจะไม่สามารถใช้ได้ ต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน)
 


6.จากนั้นเราก็นำหัวแปรงไปไว้ใน ตำแหน่งที่ต้องการลดขนาด เช่น เอว สะโพก แขนขา
Tip : ให้นำเครื่องหมายกากบาท ไปไว้บริเวณจุดที่ต้องการจะดึงเข้ามา พยายามค่อยๆ ไล้ทีละนิดนะครับ ภาพจะได้ไม่หลอกตา
 

7. ในจุดที่มีรายละเอียดมากให้ทำการ Zoom in เข้าไปใกล้ๆ แล้วลดขนาดหัวแปรงให้เล็กๆ เข้าไว้

8. อย่าลืมทำที่หน้าสุดสวยด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวจะไม่สมส่วน
 
9. เมื่อ เราปรับลดขนาดทุกสัดส่วนแล้ว ทำการปรับแต่งภาพด้วยเครื่องมือที่เคยเรียนกันมาแล้วอย่าง Clone Stamp Tool ในบางจุดของภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่น แสงเงาของแขน ก็ให้ทำการ Clone จากภาพเก่ามาครับ จะทำให้ภาพเราดูเนียนยิ่งขึ้น

10.ตกแต่ง รายละเอียดตามขอบแขนขาและสี ผิวให้รอยต่อเนียนขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Smudge Tool ให้ไล้ไปตามขอบแขนขาที่ถูกแต่งจะทำให้ภาพดูสมจริงขึ้น

11. เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อย จะได้สาวสวยคนเดิม ที่มีหน้าเรียว หรือ หุ่นเพรียวบาง ได้ภายใน 10 นาที ดังภาพ
 
 
 

 

ใบงานที่ 4.4  :  การปรับภาพให้ผอมโดยใช้คำสั่ง Liquify
 
 
 

 
 
Workshop
 
ให้นักเรียนเลือกภาพนางแบบมา 1 ภาพ เพื่อปรับภาพให้ผอมเพรียวสมส่วน โดยเลือกใช้คำสั่ง Liquify
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ plus size girl model
 
 
Plus Size One Sleeve Asymmetric Dress- Black - Curvy Sense
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณภาพจาก pinterest และ bbberry.net

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here