You are now being logged in using your Facebook credentials

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 4 : กล่องเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือ (Tool Box)

  กล่องเครื่องมือ Toolbox ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดภาพ ตกแตกแต่งภาพ และแก้ไข ภาพ โดยบนปุ่มหนึ่ง ๆ จะมีปุ่มที่ซ่อนด้วยหลายเครื่องมือ หลายชิ้นอยู่รวมกัน

  การเปิด / ปิด Toolbox ทำได้โดยเลือกคำสั่ง Window > Tools

          กล่องเครื่องมือ Toolbox สำหรับการตกแต่งภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

เครื่องมือกลุ่ม Marquee

เครื่องมือกลุ่ม Dodge

เครื่องมือกลุ่ม Lasso

เครื่องมือกลุ่ม Palth Selection

เครื่องมือกลุ่ม Slice

เครื่องมือกลุ่ม Pen

เครื่องมือกลุ่ม Healing Brush

เครื่องมือกลุ่ม Type

เครื่องมือกลุ่ม Stamp

เครื่องมือกลุ่ม History Brush

เครื่องมือกลุ่ม Rectangel

เครื่องมือกลุ่ม Gradient

เครื่องมือกลุ่ม Note

เครื่องมือกลุ่ม Eyedropper

เครื่องมือกลุ่ม Blur

 

 

   รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพ มีดังนี้
1.
  กลุ่มเครื่องมือการเลือก (Selection) ประกอบด้วย
 
Marquee
ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถว
คอลัมน์ขนาด 1 พิเซล
 
Move
ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้าย
เส้นไกด์
 
Lasso
ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
 
Magic Wand
ใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน
 
Crop
ใช้ตัดขอบภาพ
 
Slice
ใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลซ์ (Slice)
สำหรับนำไปสร้างเว็บเพจ
2.
กลุ่มเครื่องมือการแก้ไข (Edit) ประกอบด้วย
 
Healing Brush
ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ
 
Clone Stamp
ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือ
ระบายด้วยลวดลาย
 
History Brush
ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะ
เดิมที่บันทึกไว้
 
Eraser
ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ
 
Gradient
ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ
 
Blur
ใช้ระบายภาพให้เบลอ
 
Brush
ใช้ระบายลงบนภาพ
 
Dodge
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง
3.
กลุ่มเครื่องมือการสร้าง (Create) ประกอบด้วย
 
Pen
ใช้วาดเส้นพาธ (Path)
 
Horizontal Type
ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ
 
Path Selection
ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ
 
Rectangle
ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป
4.
กลุ่มเครื่องมือมุมมอง (View) ประกอบด้วย
 
Notes
ใช้บันทึกหมายเหตุกำกับภาพที่เป็นข้อความหรือเสียง
 
Eyedropper
ใช้เืลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
 
Hand
ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
 
Zoom
ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาด
5.
กลุ่มเครื่องมือเลือกสี (Color) ประกอบด้วย
 
Set Foreground Color, Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี
 
Foreground Color และ  Background Color
 
 
 

 ขอขอบคุณ เนื้อหาบทเรียน Photoshop จาก คุณครูกรวีร์  เจริญดี 

ที่มา : www.krukorawee.com


ให้นักเรียนม.6  ส่งงานที่ 2 : การตัดต่อภาพ  (10 คะแนน)

ที่ Facebook กลุ่มของตนเองภายในคาบเรียน

 

 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here