You are now being logged in using your Facebook credentials

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 3 : ส่วนประกอบของโปรแกรม

ส่วนประกอบของโปรแกรม

เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ขึ้นมาจะเห็นหน้าของ Adobe Photoshop CS3 เปลี่ยนไป

จากเดิม ๆ เป็นอย่างมาก หน้าตาของพาเลตต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนเดิม แต่ยังคงรูปแบบของ Adobe Photoshop ไว้ใน กล่องเครื่องมือมีเครื่องมือใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น มีการปรับรูปแบบให้สวยงามและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น

      

 

                   คือ แถบด้านบนสุดของวินโดว์ ใช้แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่กำลังจะสร้างขึ้นมา อยู่ในมุม
ด้านซ้ายมือ พร้อมกับปุ่มควบคุมการทำงานของวินโดว์สำหรับทำการพัก / ขยายวินโดว์ และปิดโปรแกรมอยู่ทาง

มุมด้านขวามือ

 

 

      

 

                    เป็นเมนูหลักที่ใช้สั่งการของโปรแกรม ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์ภาพ ทำงานกับ
ภาพ และปรับค่าต่าง ๆ โดยเมนูนี้มีเมนูย่อย ๆ ให้เลือกใช้งาน

 

 

   File เมนูสำหรับจัดการไฟล์ภาพ การพิมพ์ jeux casino en ligne gratuits sans inscription และการทำงานอัตโนมัติ
   Edit เมนูคำสั่งที่ใช้แก้ไขรูปภาพและปรับการทำงานของโปรแกรม
   Image เมนูสำหรับปรบแต่งสี แสงเงา และขนาดของภาพ
   Layer เมนูจัดการกับเลเยอร์
   Select เมนูสำหรับการจัดการกับ Selection
   Filter เมนูสำหรับใส่ฟิลเตอร์ให้รูปภาพ
   View เมนูสำหรับใช้ปรับแต่งเครื่องมือนับ วัดระยะ และคำนวณพื้นที่
   Window เมนูคำสั่งในการจัดการพาเลตและแถบเครื่องมือต่าง ๆ
   Help เมนูสำหรับเปิดูข้อมูล ช่วยเหลือและแนะนำในการทำงานต่าง ๆ
 

 

       

 

                      เป็นส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ รายละเอียดในออปชั่นบาร์จะเปลี่ยน    
ไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้  เช่น        Pen Tool เป็นการวาดภาพด้วยปากกา ไม่ว่าจะเป็นการวาดอิสระหรือ
มีรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ มาให้เลือก เป็นต้น
                
   Option Bar เมื่อเลือกเครื่องมือ     Pen Tool เมื่อเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้งานจาก
                            แถบตัวเลือกแล้ว จะได้แถบเมนูย่อยของเครื่องมือที่เลือก ดังตัวอย่าง
 
               Option Bar เมื่อเลือกเครื่องมือ       Brush Tool
     
      
     
 
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทีจำเป็นสำหรับการทำงานใน Photoshop เนื่องจากมีเครื่องมีเป็น
จำนวนมาก จึงมีการรวบรวมเครื่องมือบางอย่างที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยมีจะมี
สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีดำอยู่ที่มุมขวาล่าง         เพื่อบอกว่ายังมีเครื่องมีอื่นซ่อนอยู่อีก

 

 ขอขอบคุณ เนื้อหาบทเรียน Photoshop จาก คุณครูกรวีร์  เจริญดี 

ที่มา : www.krukorawee.com

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here