You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 4 : การเลือกพื้นที่ภาพ

 
ในการปรับแต่งและตัดต่อภาพกราฟิก สิ่งแรกที่ต้องทำคือการ "เลือก" พื้นที่บนรูปภาพ จากนั้นจึงใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลเฉพาะบนพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่ที่ถูกเลือกนี้เรียกว่า "ซีเล็คชั่น" (Selection) และการเลือกพื้นที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสร้าง Selection
เมื่อมีการสร้าง Selection คำสั่งส่วนใหญ่ เช่น การปรับสี แสงเงา และการใช้ฟิลเตอร์ จะมีผลเฉพาะพื้นที่ที่เลือกไว้เท่านั้น นอกจากนี้ Selection ยังใช้ในการตัดต่อภาพด้วย เพื่อคัดลอกหรือตัดแยกเฉพาะวัตถุที่ต้องการออกมาจากภาพเดิม
 
 
1.  บอกความหมายของการเลือกพื้นที่ในภาพ Selection ได้
2.  เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของเครื่องมือในการเลือกพื้นที่ในภาพได้
3.  เรียนรู้และเข้าใจการใช้งานเครื่องมือ 
4.  เรียนรู้และเข้าใจการใช้งานเลเยอร์ได้
5.  เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในงานกราฟิกได้
 
 
 

การเลือกพื้นที่ในภาพ

4.1  เครื่องมือกลุ่มเลือกพื้นที่ในภาพ (Selection Tools)

               ในการปรับแต่งและตัดต่อภาพกราฟิก สิ่งแรกที่ต้องทำคือการ "เลือก" พื้นที่บนรูปภาพ จากนั้นจึงใช้คำสั่ง
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลเฉพาะบนพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่ที่ถูกเลือกนี้เรียกว่า "ซีเล็คชั่น" (Selection) และการเลือกพื้นที่
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสร้าง Selection
                เมื่อมีการสร้าง Selection คำสั่งส่วนใหญ่ เช่น การปรับสี แสงเงา และการใช้ฟิลเตอร์ จะมีผลเฉพาะพื้นที่
ที่เลือกไว้เท่านั้น นอกจากนี้ Selection ยังใช้ในการตัดต่อภาพด้วย เพื่อคัดลอกหรือตัดแยกเฉพาะวัตถุที่ต้องการ
ออกมาจากภาพเดิม

Picture

PicturePicturePicturePicture

PicturePicturePicturePicture

รายละเอียดเครื่องมือ ที่เกี่ยวกับ Selection 

c4-4

– Rectangular Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป สี่เหลี่ยม ถ้ากด Shift ค้างไว้ขณะคลิกลากเม้าส์จะได้รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

– Elliptical Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป วงกลมหรือวงรี  ถ้ากด Shift ค้างไว้ขณะคลิกลากเม้าส์จะได้รูปวงกลม

– Single Row Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป เส้นตรงแนวนอน กว้าง 1 พิกเซล

– Single Column Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป เส้นตรงแนวตั้ง กว้าง 1 พิเซล

c4-5

– Lasso Tool เป็นการเลือกแบบอิสระ คือเลือกพื้นที่ในรูปเส้น Free hand ด้วยการคลิกลากเมาส์ให้เป็นวงรอบพื้นที่ที่ต้องการ

– Polygonal Lasso Tool เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม ด้วยการคลิกเมาส์เพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมรอบพื้นที่ที่ต้องการ

– Magnetic Lasso Tool เป็นการเลือกเสมือนมีแม่เหล็กที่ดูดขอบเส้นเข้าหาตำแหน่งที่เลือกโดยอัตโนมัติ

 

c4-6

– Quick Selection Tool เป็นการลบพื้นหลังที่มีสีตัดกันอย่างชัดเจน

– Magic Wand Tool เป็นเครื่องมือเลือกดโดยการเลือกเฉพาะสี

[ กลับด้านบน ]

 


4.2  การตั้งค่าเครื่องมือ Selection Tools

 

0a909888833de9bbfb197fd41d338bbe

b91288dd5dacab81ed5c49fe9f292a28e4e8f7aea21b80c23526bc7cc2bc9d9a

ดาวน์โหลด  เมื่อคลิกเมาส์จะเป็นการสร้าง Selection ขึ้นใหม่

ดาวน์โหลด (1) สร้าง Selection เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ Selection ก่อนหน้าจะไม่หายไป แต่จะถูกรวมเข้าด้วยกัน

ดาวน์โหลด (2) ลบพื้นที่ของ Selection ออกจาก Selection ก่อนหน้า

ดาวน์โหลด (3) เป็นการสร้าง Selection ใหม่ในพื้นที่ Selection เดิม ด้วยวิธี Intersect จากพื้นที่ Selection ที่กำหนดใหม่และSelection ก่อนหน้า ที่มีพื้นที่เดียวกัน

Feather ตั้งค่าความเบลอหรือฟุ้งกระจายของขอบ Selection

ใช้กำหนดค่าฟุ้งกระจาย หรือความเบลอที่ขอบของ Selection หลังจากที่ได้เลือกพื้นที่แล้วจะต้องคัดลอก  (Copy) ,ตัด (Cut),เคลื่อนย้าย(Move)  เพื่อให้เห็นผลการทำงานของ  Feather  มีหน่วยเป็นพิกเซล โดยจะสามารถกำหนดค่าของ  Feather ได้ตั้งแต่ 0  ถึง 255  pixelยิ่งใช้ค่ามากขอบ Selection จะยิ่งฟุ้งกระจายมากทำให้ขอบของภาพที่เลือกดูเบลอหรือนุ่มนวลขึ้น ออปชั่นนี้จะมีอยู่ในเครื่องมือที่ใช้สร้างSelection ทุกชนิด ยกเว้นเครื่องมือ Magic Wand และ Quick Selectionการกำหนดค่า Feather ทำได้ 2 วิธีคือ

1.กำหนดก่อนสร้าง Selection โดยพิมพ์ค่าลงในช่องหลัง Feather   ในออปชั่นบาร์

2.กำหนดหลังสร้าง Selection ให้ใช้คำสั่ง Select > Modify > Feather จะมีไดอะล็อก Feather Selection เปิดขึ้นมา ใส่ค่าที่ต้องการในช่อง Feather Radius แล้วคลิก OK

เมนู Select

คำสั่งอื่นๆในการจัดการ Selection โปรแกรม Photoshop มีคำสั่งพื้นฐานอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ Selection นอกจากที่มีอยู่ใน Optionของเครื่องมือ Selection ชนิดต่างๆ

  • การเลือกพื้นที่ทั้งภาพ ใช้คำสั่ง Select > All (คีย์ลัด Ctrl+A)
  • การยกเลิก Selection ใช้คำสั่ง Select > Deselect คีย์ลัด Ctrl+D ) เส้น Selection 0จะหายไปและพื้นที่Selection ถูกยกเลิก
  • เรียกคืน Selection ใช้คำสั่ง Select > Reselect ใช้เรียก Selection สุดท้ายที่ถูกยกเลิกไป
  • การขยาย Selection ใช้คำสั่ง Select > Modify > Expand ขยายพื้นที่รอบ Selection เดิมออกไปโดยกำหนดค่าการขยายเป็นPixels
  • การลดขนาด Selection ใช้คำสั่ง Selection > Modify > Contract ลดพื้นที่รอบ Selection เดิมลงโดยกำหนดค่าเป็น Pixels
  • การสลับพื้นที่ Selection ใช้คำสั่ง Select > Inverse เป็นการสลับพื้นที่ที่เลือกไว้กับพื้นที่ที่ไม่ได้เลือก เนื่องจากพื้นที่ที่ต้องการเลือกจริงๆ มีความซับซ้อนทำให้ยากที่จะ Selection จึงเลือกพื้นที่ส่วนอื่น แล้วใช้คำสั่ง Select > Inverseสลับพื้นที่กัน

[ กลับด้านบน ]


4.3  การใช้เครื่องมือ  Quick Selection Tool 

 

 

 
เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการตัดภาพอย่างรวดเร็ว และค่อนข้างเนียนพอสมควรโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Quick Selection Tool กันนะคะ  โฟโต้ช้อปที่ใช้ต้องเป็นรุ่น CS3 ขึ้นไปถึงจะมีเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะคะ
Quick Selection Tool มีหน้าตาแบบนี้  
 

..............ซึ่งเราแนะนำว่าการใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้ในการตัดภาพ ภาพภาพนั้นควรมีพื้นหลังตัดกันอย่างชัดเจน ข้อดีของการตัดภาพด้วย Quick Selection ก็คือ รวดเร็ว ว่องไว ได้ภาพที่เนียนพอสมควร แน่นอนมันต้องมีข้อเสีย ข้อเสียที่ว่านั่นก็คือ ขอบของภาพที่ตัดออกมาแล้วมันจะไม่ค่อยเรียบ ออกแนวฟุ้ง ๆนิดหน่อย จึงควรใช้กับการแต่งภาพที่ไม่เน้นโฟกัสมาก ๆเพราะจะทำให้สังเกตเห็นกรอบที่ไม่เรียบได้ค่ะ

            
..............ฉะนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะ
 
 

 

 

 

 

 


T I P S : สำหรับบางภาพที่มีปัญหาว่า พบลากเม้าส์ไปแล้ว ตัวเส้นประมันเกินเข้าไปในส่วนที่เราไม่ต้องลบ ควรทำอย่างไรดี ลองทำตามนี้ดูนะคะ
 

 

 

 

 
 

 

[ กลับด้านบน ]


4.4  การใช้เครื่องมือ  Lasso Tool 

การใช้เครื่อง Lasso Tools ในการตัดภาพตามรูปแบบต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Lasso Tools

การใช้เครื่องมือ Lasso เป็นการ Selection ที่สามารถเลือกแนวเขตพื้นที่ได้อย่างอิสระ และเมื่อให้แนวที่เลือกมาบรรจบกัน ก็จะได้เป็นพื้นที่Selection เมื่อคลิก Lasso Tool ที่ Tool bar จะมีให้เลือกทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ

1. Lasso Tool เป็นการเลือกแบบอิสระ คือเลือกพื้นที่ในรูปเส้น Free hand ด้วยการคลิกลากเมาส์ให้เป็นวงรอบพื้นที่ที่ต้องการ

2. Polygonal Lasso Tool เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม ด้วยการคลิกเมาส์เพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมรอบพื้นที่ที่ต้องการ

3. Magnetic Lasso Tool เป็นการเลือกเสมือนมีแม่เหล็กที่ดูดขอบเส้นเข้าหาตำแหน่งที่เลือกโดยอัตโนมัติ

การใช้งาน Lasso Tool

Options Bar ของ Lasso Tool และ Polygonal Lasso Tool จะเหมือนกันนะ

– ได้แก่การกำหนดโหมดการใช้งานดังนี้ A-สร้างใหม่, B-เพิ่มเติม, C-ลบจากที่เลือกไว้ และ D-พื้นที่ซึ่งตรงกันกับที่เลือกไว้ก่อนหน้า, Feather : ค่าการฟุ้งกระจายของขอบ, Anti-Alias : กำหนดความเรียบเนียนขอบ และ Select & Mask กำหนดค่าขอบอย่างละเอียด

Lasso Tool ใช้ Selection โดยกำหนดแนวเขตแบบอิสระวิธีการใช้งานเมื่อคลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปตามขอบของพื้นที่ Selection ที่ต้องการจนมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นแล้วจึงปล่อยเมาส์จะปรากฏเส้นประของSelection

การใช้งาน Polygonal Lasso Tool

Polygonal Lasso Tool เป็นการ Selection เป็นเส้นตรงรูปหลายเหลี่ยม ใช้เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool คลิกเมาส์บนภาพเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นในครั้งแรกแล้ว ลากเมาส์จะปรากฏเส้นต่อจากจุดเริ่มต้นกับปลายเมาส์ วิธีการใช้งานเมื่อคลิกเมาส์จะเกิดเส้นขอบของพื้นที่Selection ที่เป็นเส้นตรงเชื่อมจากจุดต้นมายังจุดปลายเมาส์ที่คลิก ให้ทำแบบนี้เรื่อย ๆ เพื่อสร้างเส้นขอบของ Selection จนสุดท้ายให้คลิกเมาส์บรรจบที่จุดเริ่มต้นครั้งแรกจะเกิดSelection ขึ้น

การใช้งาน Magnetic Lasso Tool

Options Bar ของ Magnetic Lasso Tool

- Magnetic Lasso Tool ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังนั้นจึงต้องมีพารามิเตอร์ที่ต้องกำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ค่า Width : ค่าความกว้างของขอบ, Contrast : ค่าความเปรียบต่างของขอบภาพที่เลือกFrequency : ความถี่ในการพิกัดจุดเลือก, และน้ำหนักในการกดจากปากกาสไตลัส กรณีที่ใช้ (Magnetic Lasso Tool ไม่สามารถทำงานได้กับภาพ 32 บิต)

Magnetic Lasso Tool คือการ Selectiom โดยให้โปรแกรมกำหนดแนวเขตเอง เป็นการเลือกที่เสมือนมีแม่เหล็กดูดขอบเส้นเข้าหาตำแหน่งที่เลือกโดยอัตโนมัติ วิธีการใช้งานเมื่อคลิกเมาส์เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นแล้ว ให้ปล่อยเมาส์แล้วลากเมาส์ตามขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการเลือกMagnetic Lasso Toolจะเลือกขอบเขตพื้นที่Selection เองโดยอัตโนมัติ จนสุดท้ายให้คลิกเมาส์บรรจบที่จุดเริ่มต้นครั้งแรก จะเกิดSelection ขึ้น

Option ของ Lasso Tool

Feather กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบพื้นที่ Selection

Anti-aliased กำหนดให้ขอบของพื้นที่ที่เลือกมีความเรียบยิ่งขึ้น ไม่ขรุขระ

Width มีค่าตั้งแต่ 1-40 pixels เป็นการกำหนดให้โปรแกรมทำการตรวจสอบหาขอบเขตของพื้นที่ที่เลือก นับตั้งแต่จุดที่เมาส์ชี้อยู่ไป X pixels เพื่อกำหนดขอบเขต

Edge Contrast มีค่าตั้งแต่ 0-100%หากมีค่ามากจะทำให้เส้นขอบของพื้นที่ที่เลือกอยู่ระหว่างสีที่Contrast กันมาก

Frequency มีค่าตั้งแต่ 0-100 pixels หากค่าความถี่มากจะทำให้มีการกำหนดจุดในแต่ละช่วงของการเลือกมาก ทำให้โปรแกรมสามารถเลือกพื้นที่อย่างมีความถูกต้องมากขึ้น

[ กลับด้านบน ]


4.5  การทำภาพแบบขอบฟุ้ง 

 
การทำภาพแบบขอบฟุ้ง มีขั้นตอนการทำดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นเปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการทำภาพของฟุ้งขึ้นมา โดยไปที่เมนูบาร์ คลิกที่ File --> Open
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเปิดรูปภาพมาได้แล้ว ให้ทำการคลิกเลือกเครื่องมือ Marquee Tool แบบ Elliptical Marquee จาก Tool box
ขั้นตอนที่ 3 ทำการปรับค่า Feather ให้เท่ากับ 10 px.
ขั้นตอนที่ 4 คลิกเมาส์ค้างลงบนภาพ จากนั้นลากให้เป็น Selection พร้อม ๆ กับการกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้ เพื่อให้ได้พื้นที่การ Selection เป็นวงกลมตามภาพ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกสี Background เป็นสีขาว จากนั้นเลือกคำสั่ง Select --> Inverse เพื่อเลือกพื้นที่ส่วนตรงกันข้ามกับที่ได้เลือกไว้ จากนั้นกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดซ้ำ ๆ (ประมาณ 2-3 ครั้ง)
ขั้นตอนที่ 6 ทำการกด Ctrl + D บนคีย์บอร์ด เพื่อยกเลิกการ Selection จะได้ผลลัพธ์ เป็นภาพของฟุ้งค่ะ
 

ให้นักเรียนทำปกพอร์ตโฟลิโอ โดยศึกษาขั้นตอนตัวอย่างตามคลิป


ใบงานที่ 4.1  :  การเลือกพื้นที่บนภาพ
 
 
 

 
Workshop
ให้นักเรียนนำภาพด้านล่างไปใช้ในการตัดต่อตามที่ครูกำหนด
 
 
 
 
 

ภาระงาน
 
ให้นักเรียนเปิดพื้นที่การทำงานขนาด 1000*1000 pixel
resolution 72 pixel/cenimate
พื้นหลัง โปร่งแสง
 
1. ให้นักเรียนตัดรูปภาพสัตว์ทั้ง 5 ชนิดลงในพื้นที่การทำงานที่เปิดขึ้น ตัดด้วยวิธีการและเครื่องมือที่สอนไปแล้ว ทำให้สวยงามที่สุด บันทึกงานชื่อ ภาพสัตว์_เลขที่
 
2. ให้นักเรียนใช้รูปดอกทางตะวันเป็น layer background แล้วให้ตัดตัวผึ้งมาใส่ดอกทานตะวัน (เอาเฉพาะตัวผึ้ง) บันทึกงานชื่อ ผึ้ง_เลขที่
 
การบันทึกงาน ให้บันทึกงานละ 2 ไฟล์ คือ  ไฟล์ PSD และ ไฟล์ JPEG
 
 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here