You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 2 : โปรแกรม Photoshop CS6

        ปัจจุบันการสร้างภาพกราฟิกนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะภาพกราฟิกจะถูกใช้ในหลาย ๆ งานด้วยกัน เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ งานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งานออกแบบบนเว็บไซต์ ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพของผู้ใช้โดยทั่วไป

        โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิก

 
1.  เรียนรู้ความสามารถของโปรแกรม Photoshop CS6
2.  บอกความต้องการของโปรแกรม Photoshop CS6 ได้
3.  เรียนรู้และสามารถติดตั้งโปรแกรม Photoshop CS6 ได้
4.  เข้าใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ได้อย่างถูกต้อง
5.  เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงานใหม่ เปิดไฟล์งาน และการจัดการไฟล์ต่างๆได้
6.  สามารถปรับแต่งขนาดของภาพ จำนวนพิกเซล และเพิ่มพื้นที่ภาพได้
7.  สามารถบันทึกงานที่สร้างได้ และบันทึกนามสกุลไฟล์อย่างถูกต้อง
 
 
 
 
 

 

  2.1 ความสามารถของโปรแกรม Photoshop CS6

        ปัจจุบันการสร้างภาพกราฟิกนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะภาพกราฟิกจะถูกใช้ในหลาย ๆ งานด้วยกัน เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ งานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งานออกแบบบนเว็บไซต์ ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพของผู้ใช้โดยทั่วไป

        โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิก

        ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ที่ควรทราบ 
            • ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ
            • ตัดต่อภาพบางส่วน หรือที่เรียกว่า crop ภาพ
            • เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้
            • สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้อย่างอิสระ
            • มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน
            • การทำ cloning ภาพ หรือการทำภาพซ้ำในรูปภาพเดียวกัน
            • เพิ่มเติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้
            • Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสำเร็จรูปในการสร้างภาพได้และอื่นๆ อีกมากมาย

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

 

 2.2 การติดตั้ง Adobe Photoshop CS6 

การสร้างภาพกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ควรคำนึงถึงทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อให้การสร้างงานกราฟิกเป็นไปด้วยความสะดวก แต่ถ้าสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำ จะทำให้ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้น สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ควรเป็นดังนี้

            • ความเร็วของซีพียู (CPU) ขั้นต่ำ 1.8GHz หรือมากกว่า
            • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (แนะนำให้ใช้ Service Pack 3) หรือ Windows Vista หรือ Windows 7 และ Windows 8
            • หน่วยความจำ (Ram) 1 GB
            • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 1 GB สำหรับติดตั้งโปรแกรม และควรมีพื้นที่ว่างสำหรับการทำงานอีกอย่างน้อย 1 GB
            • ความละเอียดของจอภาพขั้นต่ำ 1,024x768 (แนะนำให้ใช้ที่ 1,280x800) พร้อมการ์ดจอ 16-bit (Video Card) หากใช้ Photoshop Extended และใช้งานภาพ 3D ควรมีคุณสมบัติของ CPU-accelerated ที่ทำงานร่วมกับ Shader Model 3.0 และใช้งานกับ OpenGL 2.0
            • ไดรว์ DVD-ROM สำหรับใส่ DVD ติดตั้งโปรแกรม
            • โปรแกรม QuickTime 7.2 ขึ้นไป สำหรับการทำงานกับมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอ
            • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปใช้บริการออนไลน์ เช่น Help หรือดาวน์โหลดปลั๊กอิน เป็นต้น

การติดตั้งโปรแกรม Photoshop CS6 เริ่มจากเข้าไปยังโฟลเดอร์ของ Photoshop ตามภาพด้านล่าง ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Set-up ดังรูป

 

        เข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นสำหรับการติดตั้ง Photoshop CS6 ดังรูป

        เมื่อปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่างคลิกปุ่ม Try

        คลิกปุ่ม Accept ดังรูป

        คลิกปุ่ม Sign in ดังรูป

        กรอก Adobe ID ที่เราได้ทำการสมัครตั้งแต่ตอน Download File เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Sign in ดังรูป

        คลิกปุ่ม Install ดังรูป

        รอจนกว่าจะทำการติดตั้งเสร็จ

        ปรากฏหน้าต่าง Installation Complete เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

[ กลับด้านบน ]


 

2.3  การเข้าสู่โปรแกรม Photoshop CS6

 

        หลังจากที่มีการติดตั้งตัวโปรแกรมแล้ว เริ่มเข้าสู่โปรแกรมโดยเริ่มต้นจาก
(1)ไปที่ ปุ่ม start -> (2)All program -> (3)โฟลเดอร์ Adobe master collection cs6 -> (4)Adobe Photoshop CS 6 ดังรูป

        หมายเหตุ การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 อาจมีข้อแตกต่างกันบ้าง ขึ้อยู่กับระบบปฏิบัติการ และรุ่นของ Adobe Photoshop CS6 ที่ติดตั้งในเครื่องนั้น ๆ

        ในการสร้างสรรค์ผลงานใน Photoshop นั้น ควรมีการกำหนดขนาดของพื้นที่การทำงานให้ เหมาะสมกับงาน การเตรียมหาภาพจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานตามจุดมุ่งหมายของเรา สามารถเปิดไฟล์จากแหล่งภาพต่างๆ รวมทั้งการปรับย่อ ขยายมุมมองของภาพให้เหมาะสมตามความต้องการ และสามารถบันทึกงานที่สร้างไว้ได้อย่างถูกวิธี

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

2.4  การสร้างงานใหม่

 

        ในกรณีที่ต้องการสร้างรูปภาพขึ้นใหม่เอง เช่น การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบต่าง ๆ ใน Adobe Photoshop CS5 จะให้กำหนดขนาดของพื้นทีในการสร้างงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เราสามารถสร้างงานใหม่และกำหนดขนาด Working Area ได้โดยให้ปฏิบัติดังนี้

        1. คลิกเมนู File > New จะปรากฏวินโดว์ New ขึ้นมา 

        2. จากรูปมีการกำหนดค่าต่างๆมากมาย ดังรูป

            • ช่อง Name คือการกำหนดชื่อของชิ้นงาน
            • ช่อง Preset คือ ชนิดของงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้แล้ว มีให้เลือกมากมาย เช่น Web , Photo ,U.S.paper , international paper
            • ช่อง size จะสัมพันธ์กับช่อง Preset คือ ขนาดของงานแต่ละชนิด เช่น ค่า Preset เป็น International paper ช่อง Size ก็จะมีตัวเลือก คือ A4 , A3 , A2 ,A1 และอื่นๆ
            • ช่อง width คือขนาดความกว้างของชิ้นงาน หากต้องการกำหนดเอง มีหน่วนให้เลือก 7 ชนิด
            • ช่อง Hight คือขนาดความสูงของชิ้นงาน 
            • ช่อง Resolution คือ ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelต่อนิ้ว และ Pixel ต่อเซนติเมตร
            • ช่อง Color mode คือชนิดของพื้นที่สีในการทำงาน มีให้เลือกหลากหลาย เช่น RGB , CMYK และมีค่าความละเอียดให้เลือกเป็น bit
            • ช่อง Background Contents คือเลือกชนิดของ พื้นหลังงาน มี 3 แบบ คือ แบบขาว แบบสี และแบบโปร่งใส

        เมื่อทำการกำหนดขนาดของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิปปุ่ม OK เพื่อทำการเปิดพื้นที่การทำงานดังตัวอย่างภาพ เปิดพื้นที่งานขนาด A4 พื้นหลัง สีขาว ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม Cancel

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

2.5  การเปิดไฟล์ภาพ

 

        1. คลิกเมนู File > Open จะปรากฏวินโดว์ Open ขึ้นมา

        2. เลือก Drive หรือโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพไว้

        3. คลิกเลือกไฟล์รูปภาพ

        4. คลิกปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์ภาพ

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

2.6  การย่อหรือขยายมุมมองของภาพ

 

        เราสามารถย่อหรือขยายมุมมองของภาพ โดยย่อให้เล็กลงหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ตามความจำเป็นในขณะที่ทำงาน เพื่อความสะดวกในการแต่งรายละเอียด จากนั้นจึงย่อมุมมองเพื่อดูภาพรวม ของผลลัพธ์

        1. คลิกเลือกเครื่องมือ 

Zoom ในแถบเครื่องมือ

        2. คลิกเมาส์ ไปวางบริเวณที่ต้องการซูมภาพ

        3. ภาพบริเวณที่ต้องการขยายจะถูกซูมทำให้ภาพขยายใหญ่ขึ้น

        4. ถ้าต้องการย่อภาพลง ให้กดคีย์ Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป 

        5. ภาพบริเวณที่ต้องการจะถูกซูมย่อเข้าทำให้ภาพเล็กลง

[ กลับด้านบน ]

 


 

2.7  การปรับขนาดของภาพ

 

        รูปภาพที่มีอยู่แล้วและนำมาใช้ใน Photoshop สิ่งแรกที่ต้องจัดกระทำคือ ต้องปรับขนาด ภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน เช่น การลดขนาดภาพเพื่อไปแสดงบนเว็บเพจ การปรับขนาดภาพแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ

            • การปรับ Document Size และ Resolution โดยจำนวนพิกเซลคงเดิม
            • การปรับโดยเพิ่มหรือลดจำนวนพิกเซลของภาพ

        การปรับ Document Size และ Resolution

            การปรับวิธีนี้จะมีผลให้ค่า Document Size และ Resolution ภาพเปลี่ยนแปลง แต่ จำนวนและคุณสมบัติของพิกเซลทั้งหมดคงเดิม เมื่อดูบนหน้าจอภาพจึงเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่เวลาพิมพ์ภาพจะมีขนาดและคุณภาพที่เปลี่ยนไป

            1. เลือกคำสั่ง Image > Image Size

            2. ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้า Resample Image ออก

            3. กำหนดความละเอียดของภาพในช่อง Resolution ซึ่งมีค่าเป็นจำนวนพิกเซลต่อนิ้ว ภาพที่มีความ คมชัดมากที่สุดจะมีจำนวนพิกเซลสูงสุด ซึ่งจะมีผลทำให้ขนาดของภาพเล็กลงด้วย ส่วนภาพที่มีความคมชัดน้อยที่สุด จะมีจำนวนพิกเซลต่อนิ้วน้อยที่สุดและจำนวนภาพจะมีขนาดใหญ่

            4. คลิกปุ่ม OK

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

2.8  การปรับจำนวนพิกเซลของภาพ

 

        การปรับวิธีนี้มีผลให้จำนวนพิกเซลของภาพเปลี่ยนแปลง โดยอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การรีแซมเปิล (Resample) การลดขนาด (Downsample) โปรแกรมจะยุบรวมหลาย ๆ พิกเซลเข้าด้วยกันกลายเป็นพิกเซลใหม่คุณภาพของภาพจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขนาด (Upsample) โปรแกรมจะสร้างพิกเซลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งค่าสีของพิกเซลจะคำนวณมาจากพิกเซลข้างเคียง ผลการปรับจะได้ภาพที่มีคุณภาพลดลง เพราะฉะนั้นทั้งการเพิ่มและลดขนาด โปรแกรมจะคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่จากพิกเซลเดิมของภาพเรียกว่าInterpolation

        1. เลือกคำสั่ง Image > Image Size

        2. เลือกหน้าช่อง Resample Image

        3. เลือกให้โปรแกรมคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่ โดยกำหนดให้ค่า Resolution เป็น 72 พิกเซลต่อนิ้ว

        4. ใน Pixel Dimensions ให้เลือกหน่วยเป็นพิกเซลและกำหนดขนาดความกว้างและความสูงของภาพ

        5. คลิกปุ่ม OK

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

2.9  การเพิ่มพื้นที่ของภาพ

 

        กรณีที่เราต้องการปรับแต่งภาพ เช่น เพิ่มข้อความหรือรูปภาพอื่นเข้าไปในภาพเดิม ซึ่งพื้นที่ของภาพมีไม่เพียงพอ เราสามารถเพิ่มขนาดพื้นที่ของรูปภาพได้โดย

        1. เลือกคำสั่ง Image > Canvas Size

        2. กำหนดขนาด Width และ Height ตามต้องการ

        3. กำหนดขนาดใหม่ของภาพ หรือขนาดที่ต้องการเพิ่มหรือลด

            • ถ้าไม่เลือก Relative ให้กำหนดขนาดภาพใหม่

            • ถ้าเลือก Relative ให้กำหนดขนาดที่ต้องการเพิ่มหรือลดจากเดิม

        4. กำหนดทิศทางการขยายพื้นที่จากจุดใด ๆ โดยใช้ช่องสีเทาเป็นหลัก

        5. คลิก OK

 

[ กลับด้านบน ]

 


 

2.10  การบันทึกงานที่สร้าง

 

        เมื่อปรับรูปภาพเป็นที่พอใจแล้ว สามารถบันทึกงานไว้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขครั้งต่อไปได้โดยการบันทึกไฟล์ลงในเครื่องเพื่อใช้งานในโอกาสต่อไป

        1. คลิกคำสั่ง File > Save As

        2. เลือก Drive ที่เราต้องการจัดเก็บ

        3. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ

        4. คลิกเลือกชนิดของไฟล์ (เลือก JPG สำหรับบันทึกภาพนิ่งทั่วไป ใช้อัพโหลดขึ้นเว็บได้ , นามสกุล .psd สำหรับไฟล์ photoshop ที่นำไปแก้ไขภายหลังได้)

        5. คลิก Save

        6. ระบุคุณภาพความคมชัดของงาน (ค่ายิ่งมากคุณภาพก็ยิ่งสูง)

        7. คลิก OK

 

[ กลับด้านบน ]

 


ใบงานที่ 2.1  :  โปรแกรม Photoshop CS6
 
 

 

ส่วนประกอบของ Adobe Photoshop CS6

 

        หน้าจอของ Adobe Photoshop CS6 มีส่วนประกอบ ดังนี้

        Menu Bar เมนูของโปรแกรมประกอบด้วย
            • File หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิด, ปิด, บันทึกไฟล์, นำเข้าไฟล์, ส่งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์
            • Edit หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้, วาง, ยกเลิกคำสั่ง, แก้ไขเครื่องมือ และอื่น ๆ
            • Image หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอื่น ๆ
            • Layer หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และการจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ
            • select รวม คำสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection) เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ เช่น เลือกเพื่อเปลี่ยนสี, ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ กับรูปภาพ
            • Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
            • View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
            • Window เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
            • Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น

        Option Bar เป็นพื้นที่ส่วนที่โปรแกรม Photoshop จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้งาน เพื่อให้เราปรับแต่งค่าของเครื่องมือนั้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่แสดงขึ้นมาที่ Option Bar จึงต่างกันไปตามคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิด

        Tool Panel เป็นกล่องเครื่องมือที่รวบรวมชุดเครื่องมือที่โปรแกรม Photoshop เตรียมไว้ใช้งาน เพื่อแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานในลักษณะต่างๆ เครื่องมือหรือคำสั่งที่เห็นใน Tool Panel เป็นเครื่องมือที่มักจะถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ ซึ่งนำมาไว้ใน Tool Panel เพื่อความสะดวกในการทำงาน ยกเว้นยังมีคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานอีกมากมาย ซ่อนอยู่ตามเมนูต่างๆ ใน Menu Bar อย่างเช่น Filter ที่ภายในจะรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูป

        Palettes กลุ่มหน้าต่างเล็กๆ ที่มีหน้าที่การทำงานเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วจะช่วยเสริมการทำงาน และควบคุมรายละเอียดในด้านต่างๆ ของโปรแกรม อย่างเช่น พาเลท Swatches ใช้สำหรับเลือก หรือกำหนดสี , พาเลท History ใช้จัดการข้อมูลการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นต้น เราสามารถปิดพาเลทหรือเปิดพาเลทใหม่ขึ้นมาเพิ่มได้ โดยคลิก เมนู window รายชื่อของพาเลททั้งหมดจะปรากฏขึ้นมา พาเลทที่เปิดอยู่คือพาเลทที่มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าชื่อ ดังนั้น การเปิดพาเลทก็คือ การคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อพาเลทนั้นๆ ส่วนการปิดจะคลิกซ้ำหน้าชื่อให้เครื่องหมายถูกหายไป 

        Work Area (Canvas) เป็นพื้นที่ทำงาน หรือกระดานวาดภาพ ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน ตกแต่งชิ้นงาน หรือเปิดไฟล์รูปขึ้นมาแก้ไข 

 

        File Name Tab (แถบชื่อไฟล์) เป็นแถบที่แสดงชื่อไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ ด้านท้ายจะมีปุ่มกากบาท X ใช้สำหรับปิดไฟล์นั้น ๆ

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here