You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 7 : การปรับแต่งส่วนของรูปภาพ

 

 
การปรับแต่งส่วนของรูปภาพ
 
                ในการปรับแต่งและตัดต่อภาพกราฟิก สิ่งแรกที่ต้องทำคือการ "เลือก" พื้นที่บนรูปภาพ จากนั้นจึงใช้คำสั่ง
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลเฉพาะบนพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่ที่ถูกเลือกนี้เรียกว่า "ซีเล็คชั่น" (Selection) และการเลือกพื้นที่
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสร้าง Selection
                เมื่อมีการสร้าง Selection คำสั่งส่วนใหญ่ เช่น การปรับสี แสงเงา และการใช้ฟิลเตอร์ จะมีผลเฉพาะพื้นที่
ที่เลือกไว้เท่านั้น นอกจากนี้ Selection ยังใช้ในการตัดต่อภาพด้วย เพื่อคัดลอกหรือตัดแยกเฉพาะวัตถุที่ต้องการ
ออกมาจากภาพเดิม
เครื่องมือ Marquee เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต ประกอบด้วย
   
Rectangular Marquee ใช้เลือกพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
Elliptcal Marquee ใช้เลือกพื้นที่รูปวงกลมหรือวงรี
Single Row Marquee ใช้เลือกพื้นที่แนวนอน
  ที่มีความสูง
Single Column Marquee ใช้เลือกพื้นที่แนวตั้งที่ม
  ความกว้าง 1 พิกเซล
   

 

บางครั้งส่วนของรูปภาพที่เลือกไว้อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปไม่ครอบคลุมในส่วนที่ต้องการ
สามารถปรับขนาดหรือหมุนส่วนที่เลือกไว้ เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนที่ต้องการ ดังนี้

1.
เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
2.
เมื่อเลือกส่วนของรูปที่ต้องการแล้ว (มีเส้นปะแสดงตำแหน่งที่เลือกไว้) ให้คลิกที่เมนู
 
Select > Transform Selection จะปรากฎกรอบสี่เหลี่ยม (ซึ่งมีจุด 8 จุด) ล้อมรอบเส้นปะอีกที

           

3.
การปรับขนาดทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปวางที่ตำแหน่งจุดใดจุดหนึ่งของกรอบสี่เหลี่ยม
 
สัญลักษณ์เมาส์จะเป็นรูปลูกศรชี้ขึ้น-ลง
4.
ให้คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเข้าหรือลากออกเพื่อทำการปรับขนาดส่วนที่เลือกไว้ตามต้องการ
5.
กรณีที่ต้องการหมุนส่วนที่เลือกไว้ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางภายนอกกรอบ สังเกตให้สัญลักษณ์
 
เมาส์เป็นรูป
6.
จากนั้นคลิกเมาส์ค้าง ลากเมาส์เพื่อหมุนส่วนที่เลือกไว้ตามต้องการ แล้วปล่อยเมาส์
 
 

ภาพแสดงการปรับขนาดให้เล็กลง

ภาพหลังจากที่ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น


 

เครื่องมือ Magic Wand เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง Selection ตามค่าสีที่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับ
ใช้เลือกบริเวณของภาพที่มีสีคล้าย ๆ กัน และตัดกับบริเวณอื่นที่อยู่โดยรอบค่อนข้างชัดเจน

 
1.
casino width="538"> เลือกเครื่องมือ      Magic Wand จากทูลบ๊อกซ์
2.
ใช้เมาส์รูป     คลิกในบริเวณของสีที่ีต้องการเลือก
3.

โปรแกรมจะแสดงเส้นประตามแนวที่มีค่าสีตรงกับที่เลือกไว้

4.
ถ้าคลิกเพียงจุดเดียวไม่ได้ Selection ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการให้กด Shiftที่
 
Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกสีที่จุดอื่น ๆ
 
 
 
 

 


 

การเคลื่อนย้ายรูปภาพ Selection ไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ตามต้องการสามารถทำได้โดย
ใช้เครื่องมือ      Move

 
 

1. หลังจากสร้างเส้น Selection ที่ชิ้นงาน  
ตามต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่
เครื่องมือ       Move บนกล่อง เครื่องมือ

2.
เลื่อนเมาส์ไปวางไว้ในส่วนที่เลือกไว้ เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป 
3.
คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์เพื่อย้ายส่วนที่เลือกไว้ไปวางในตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ
 
จากนั้นปล่อยเมาส์

ภาพก่อนย้าย Selection

ภาพหลังจากย้าย Selection

 


 

ขอขอบคุณ เนื้อหาบทเรียน Photoshop จาก คุณครูกรวีร์  เจริญดี 

ที่มา : www.krukorawee.com


การตกแต่งภาพสองภาพเข้าด้วยกัน โดยใช้ Layer Mask
 

บทความนี้เราจะเรียนรู้เทคนิคการตกแต่งภาพสองภาพเข้าด้วยกัน โดยใช้ Layer Mask ซึ่งช่วยทำให้ภาพดูกลมกลืนเป็นเหมือนภาพเดียวกัน

   
     

เทคนิคของบทความนี้ต้องเตรียมภาพที่จะนำมาใช้ตกแต่งอย่างน้อย 2 ภาพค่ะ ซึ่งควรจะเป็นภาพที่มีลักษณะสีไม่แตกต่างกันมากนัก เพื่อที่เมื่อตกแต่งแล้วจะได้ดูกลมกลืนและดูสมจริงค่ะ

ตามตัวอย่างเว็บมาสเตอร์จะใช้ภาพ 2 ภาพตามรูปค่ะ ซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารูปตัวอย่างค่ะ (รูปเอามาให้ดูเพื่อเตรียมความเข้าใจ ว่าเราต้องเตรียมรูป 2 รูป) เมื่อเราเตรียมรูปไว้ได้แล้ว เราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 ทำการเปิดไฟล์ภาพทั้งสองขึ้นมาค่ะ จากนั้นให้ทำการ copy รูปภาพทั้งสอง โดยเลือกที่ไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วใช้คำสั่ง Select --> all จากนั้นเลือกคำสั่ง Edit --> Copy จากนั้นทำการสร้างไฟล์ชิ้นงานใหม่ โดยใช้คำสั่ง File --> New... เมื่อได้ไฟล์ชิ้นนงานใหม่แล้ว ให้ใช้คำสั่ง Edit --> Paste เพื่อวางรูปที่ได้คัดลอกไว้ลงในชิ้นงานใหม่ และทำการคัดลอกรูปอีกหนึ่งรูปที่เหลือมาวางลงในชิ้นงานใหม่เช่นกัน (ดูตัวอย่างการวาง Layer จากภาพที่ 3)

ขั้นตอนที่ 2 โดยการกด Ctrl + t เพื่อทำการปรับขนาดรูปจนได้ลักษณะที่ดูสมดุลย์และทำการจัดวางตำแหน่งของภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการปรับแต่ง (อันนี้ต้องพิจารณาเองค่ะ ตำแหน่งการจัดวางและขนาดของรูปที่เอามารวมกันมีผลต่อการทำให้ภาพดูสมจริงและกลมกลืนกันค่ะ)

 

   
     

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะ ซึ่งก็คือขั้นตอนการสร้างมาสก์ (Mask) หรือหน้ากากให้กับภาพที่อยู่ในเลเยอร์บนสุดค่ะ ให้ทำการคลิกที่เลเยอร์ด้านบนค่ะ จากนั้นกดที่ปุ่ม Add a mask ตามตำแหน่งที่ B ในรูป จะทำให้เกิดมาสก์ ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลียมสีขาวปรากฏขึ้นที่เลเยอร์
 

   
     

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนสุดท้ายค่ะ คือการทำให้ภาพดูกลมกลืนกัน

1. ให้ทำการเลือกเครื่องมือ Gradient Tool ตามภาพที่ตำแหน่ง ที่ A
2. ทำการปรับออปชั่นของ Gradient Tool ที่บริเวณออฟชั่นบาร์ ให้ได้ลักษณะตามตำแหน่งที่ B
3. ทำการคลิกที่มาสก์ (ช่องสี่เหลี่ยมสีข่าว ที่ปรากฏบนเลเยอร์บนสุด) จากนั้นคลิกเมาส์ลงบนภาพ กดค้างไว้แล้วเลื่อนตำแหน่งเมาส์จากซ้ายไปขวา ตามลูกศรในภาพ

ลองสังเกตบริเวณเลเยอร์มาสก์ มาสก์จะเปลี่ยนไปดังภาพ

 

   
     

และแล้วก็เสร็จแล้วค่ะ เราก็ได้ภาพที่เอามารวมกันแล้วทำให้เกิดความกลมกลืนดูเป็นภาพเดียวกัน ทำไม่ยากนะค่ะ เทคนิคนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการ Mix ภาพหลาย ๆ ภาพเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดเป็นภาพใหม่ได้ค่ะ 

จากภาพที่แต่งมาทำการ Crop ภาพซะหน่อยก็ได้เป็นภาพใหม่ ตามภาพด้านล่างค่ะ 

 

 

 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here