You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 3 : ส่วนประกอบของโปรแกรม

ส่วนประกอบของโปรแกรม

เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ขึ้นมาจะเห็นหน้าของ Adobe Photoshop CS3 เปลี่ยนไป 
จากเดิม ๆ เป็นอย่างมาก หน้าตาของพาเลตต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนเดิม แต่ยังคงรูปแบบของ Adobe Photoshop ไว้ใน กล่องเครื่องมือมีเครื่องมือใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น มีการปรับรูปแบบให้สวยงามและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/Ing01.jpg

  http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/T_bar.jpg  
                   คือ แถบด้านบนสุดของวินโดว์ ใช้แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่กำลังจะสร้างขึ้นมา อยู่ในมุม 
ด้านซ้ายมือ พร้อมกับปุ่มควบคุมการทำงานของวินโดว์สำหรับทำการพัก / ขยายวินโดว์ และปิดโปรแกรมอยู่ทาง 
มุมด้านขวามือ 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/title%20bar.jpg
 
  http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/M_bar.jpg  
                    เป็นเมนูหลักที่ใช้สั่งการของโปรแกรม ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์ภาพ ทำงานกับ 
ภาพ และปรับค่าต่าง ๆ โดยเมนูนี้มีเมนูย่อย ๆ ให้เลือกใช้งาน 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/menu%20bar.jpg
 
   File
เมนูสำหรับจัดการไฟล์ภาพ การพิมพ์ และการทำงานอัตโนมัติ 
 
   Edit
เมนูคำสั่งที่ใช้แก้ไขรูปภาพและปรับการทำงานของโปรแกรม 
 
   Image
เมนูสำหรับปรบแต่งสี แสงเงา และขนาดของภาพ 
 
   Layer
เมนูจัดการกับเลเยอร์ 
 
   Select
เมนูสำหรับการจัดการกับ Selection 
 
   Filter
เมนูสำหรับใส่ฟิลเตอร์ให้รูปภาพ 
 
   View
เมนูสำหรับใช้ปรับแต่งเครื่องมือนับ วัดระยะ และคำนวณพื้นที่ 
 
   Window
เมนูคำสั่งในการจัดการพาเลตและแถบเครื่องมือต่าง ๆ 
 
   Help
เมนูสำหรับเปิดูข้อมูล ช่วยเหลือและแนะนำในการทำงานต่าง ๆ 
 
 
   http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/O_bar.jpg  
                      เป็นส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ รายละเอียดในออปชั่นบาร์จะเปลี่ยน     
ไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้  เช่น    http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/C_pen.jpg    Pen Tool เป็นการวาดภาพด้วยปากกา ไม่ว่าจะเป็นการวาดอิสระหรือ
มีรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ มาให้เลือก เป็นต้น 
                 
  Option Bar เมื่อเลือกเครื่องมือ   http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/C_pen.jpg  Pen Tool เมื่อเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้งานจาก
                            แถบตัวเลือกแล้ว จะได้แถบเมนูย่อยของเครื่องมือที่เลือก ดังตัวอย่าง
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/O_bar1.jpg
 
 
 
            
  Option Bar เมื่อเลือกเครื่องมือ   http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/E_brush.jpg    Brush Tool
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/O_bar2.jpg
 
 
 
  http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/Tools%20bar.jpg  
 
 
 
 
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทีจำเป็นสำหรับการทำงานใน Photoshop เนื่องจากมีเครื่องมีเป็น 
จำนวนมาก จึงมีการรวบรวมเครื่องมือบางอย่างที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยมีจะมี 
สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีดำอยู่ที่มุมขวาล่าง     http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/E_brush%20copy.jpg    เพื่อบอกว่ายังมีเครื่องมีอื่นซ่อนอยู่อีก

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here