You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 5 : พาเล็ต (Palette)

พาเล็ต (Palette)

      เมนูคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมรายละเอียดของขั้นตอนการทำงานพาเล็ตแต่ละเมนูมีหน้าที่และ การใช้งานต่างกัน สำหรับพาเล็ตที่ใช้งานมาก ประกอบด้วย 
         1. Navigator เป็นพาเล็ตที่แสดงหน้าจอของรูปภาพที่ใช้งานอยู่ ทำหน้าที่สำหรับการปรับมุมมอง
ของรูปภาพโดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Zoom Slider เพืื่อย่อหรือขยายมุมมองภาพได้
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette1.jpg 
ปุ่ม Zoom Slider
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette2.jpg 
ภาพที่ได้หลังจากเลื่อนปุ่ม Zoom Slider
 
         2. info เป็นพาเล็ตสำหรับแสดงค่าสีแบบ RGB และ CMYK ของรูปภาพในรูปแบบของตัวเลข 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-info.jpg
         3. History เป็นพาเล็ตที่เก็บรายละเอียดขั้นตอนการทำงานทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อต้องการ ย้อนกลับ ไปใช้พาเล็ตเดิมหรือย้อนดูการทำงานที่ผ่านมา 
 

http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-history.jpg

         4. Color เป็นพาเล็ตสำหรับกำหนดสี Foreground และ Background โดยการเลื่อนแถบเพื่อปรับสี ตามต้องการ 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-color.jpg
         5. Swatches เป็นพาเล็ตที่กำหนดสีแบบสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการเลือกสี ผู้ใช้สามารถดูสี
ที่ต้องการ และคลิกเลือกสีที่ต้องการ
 

http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-swatches.jpg

         6. Style เป็นพาเล็ตที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบต่าง ๆ โดยการเลือกรูปแบบที่ต้องการ ได้แก่ ตัวอักษร 

http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-styes.jpg

         7. Layer เป็นพาเล็ตสำหรับใช้ควบคุมการใช้งานเลเยอร์ต่าง ๆ 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-layer.jpg

         8. Channels เป็นพาเล็ตที่แสดงการแยกสีของรูปภาพที่กำลังทำงานอยู่ ประกอบด้วยการแยกสีแบบ RGB, Red, Green, และ Blue 

http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-channels.jpg

         9. Paths เป็นพาเล็ตที่ใช้แสดง Path ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปภาพที่กำลังทำงาน 
 
 

http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/palette-paths.jpg
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/status%20bar1.jpg
                    เป็นที่แสดงเปอร์เซ็นต์การซูมภาพ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับภาพในวินโดว์นั้น หรือข้อมูลอื่น ๆ ขึ้นอยู่ กับออปชั่นที่เลือกในเมนู เช่น ขนาดของไฟล์ภาพ โปรไฟล์สีที่ใช้งาน และชื่อเครื่องมือที่เลือก 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/pro-status%20bar.jpg

http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/Area.jpg
                       
                      
เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างงานำกราฟิก โดยเปิดไฟล์รูปภาพเพื่อแก้ไขบน Working Area หรือ วาดรูป
ใหม่ลงไปบน Working Area 
 
http://krukorawee.com/photoshopcs3/images/Area2.jpg

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here