You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บทที่ 6 : การจัดการไฟล์ภาพ

 
 

            การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS3 เริ่มจากการนำไฟล์ภาพประเภทต่างๆ
ที่มีอยู่แล้วมาใช้เป็นจุดตั้งต้น หรือสร้างภาพขึ้นมาใหม่โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop ได

            ในกรณีที่ต้องการสร้างรูปภาพขึ้นใหม่เอง เช่น การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบต่าง ๆ ใน Photoshop CS3
จะให้กำหนดขนาดของพื้นทีีในการสร้างงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เราสามารถสร้างงานใหม่และ
กำหนดขนาด Working Area ได้โดยให้ปฏิบัติดังนี้
1.
  คลิกเมนู File > New จะปรากฎวินโดว์ New ขึ้นมา

 

 

2.
  พิมพ์ชื่อไฟล์เพื่อตั้งชื่องาน
3.
  เลือกขนาดโดยอัตโนมัติ (กรณีเลือก Custom ต้องกำหนด Width, Height และ Resoluion อีกครั้ง)
4.
  เลือกโหมดสีในการทำงาน
5.
  เืลือกการแสดงพื้นหลัง
  White        ให้พื้นมีสีขาว
 
Background Color    ให้พื้นเป็นสีเดียวกับ Background
 
Transparent    ให้พื้นโปร่งใสไม่มีเนื้อหาหรือสีปรากฎ
6.
  หลังจากกำหนดค่าต่าง ๆ ตามต้องการให้คลิกปุ่ม OK ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม Cancel


 


 

 

 

             ขั้นตอนแรกของการตกแต่งภาพ คือ การเปิดไฟล์ภาพมาใช้งาน Photoshop สามารถเปิดไฟล์ภาพ
ประเภทต่างๆ ได้ เช่น GIF , TIEF (TIF) , BMP , JPEG (JPG) ไฟล์รูปแบบเฉพาะของกล้องดิจิตอลรุ่นต่างๆ
รวมทั้งไฟล์ PSD ที่เป็นรูปแบบพื้นฐานของ Photoshop

 

             1.
  คลิกเมนู File > Open จะปรากฎวินโดว์ Open ขึ้นมา

 

 

2.
  เลือก Drive หรือโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพไว้
3.
  คลิกเลือกไฟล์รูปภาพ ที่ด้านล่างของไดอะล๊อกบ๊อกซ์จะแสดงภาพตัวอย่าง
4.
  คลิกปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์ภาพ

 

 


 


 

             เราสามารถย่อหรือขยายมุมมองของภาพ โดยย่อให้เล็กลงหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ตามความจำเป็น
ในขณะที่ทำงาน เพื่อความสะดวกในการแต่งรายละเอียด จากนั้นจึงย่อมุมมองเพื่อดูภาพรวมของผลลัพท์

 

             1.
  คลิกเลือกเครื่องมือ   Zoom ในแถบเครื่องมือ

2.

  คลิกเมาส์    ไปวางบริเวณที่ต้องการซูมภาพ

 

 

3.
  ภาพบริเวณที่ต้องการขยายจะถูกซูมทำให้ภาพขยายใหญ่ขึ้น

 

 

4.
  ถ้าต้องการย่อภาพลง ให้กดคีย์ Atl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป  
5.
  ภาพบริเวณที่ต้องการจะถูกซูมย่อเข้าทำให้ภาพเล็กลง

 

 

 


 

 

            รูปภาพที่มีอยู่แล้วและนำมาใช้ใน Photoshop สิ่งแรกที่ต้องจัดกระทำคือ ต้องปรับขนาดภาพให้เหมาะสม
กับการทำงาน เช่น การลดขนาดภาพเพื่อไปแสดงบนเว็บเพจ การปรับขนาดภาพแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ
      
การปรับ Document Size และ Resolution โดยจำนวนพิกเซลคงเดิม
การปรับโดยเพิ่มหรือลดจำนวนพิกเซลของภาพ
 
 

             การปรับวิธีนี้จะมีผลให้ค่า Document Size และ Resolution ภาพเปลี่ยนแปลง แต่จำนวนและคุณสมบัิติ
ของพิกเซลทั้งหมดคงเดิม เมื่อดูบนหน้าจอภาพจึงเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่เวลาพิมพ์ภาพจะมีขนาดและคุณภาพ
ที่เปลี่ยนไป
               1.
   เลือกคำสั่ง Image > Image Size
 

 

 

 
2.
  ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้า Resample Image ออก เพื่อไม่ให้โปรแกรมบี

 

 

 
3.
  
กำหนดความละเอียดของภาพในช่อง Resolution ซึ่งมีค่าเป็นจำนวนพิกเซลต่อนิ้ว ภาพที่มีความ
 
  คมชัดมากที่สุดจะมีจำนวนพิกเซลสูงสุด ซึ่งจะมีผลทำให้ขนาดของภาพเล็กลงด้วย ส่วนภาพที่มี
 
  ความคมชัดน้อยที่สุด จะมีจำนวนพิกเซลต่อนิ้วน้อยที่สุดและจำนวนภาพจะมีขนาดใหญ่
4.
  คลิกปุ่ม OK

 

 

             การปรับวิธีนี้มีผลให้จำนวนพิกเซลของภาพเปลี่ยนแปลง โดยอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ลักษณะเช่นนี้
เรียกว่า การรีแซมเปิล (Resample)
             -  การลดขนาด (Downsample) โปรแกรมจะยุบรวมหลาย ๆ พิกเซลเข้าด้วยกันกลายเป็นพิกเซลใหม่
คุณภาพของภาพจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
             -  การเพิ่มขนาด (Upsample) โปรแกรมจะสร้างพิกเซลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งค่าสีของพิกเซล
จะคำนวณมาจากพิกเซลข้างเคียง ผลการปรับจะได้ภาพที่มีคุณภาพลดลง
             เพราะฉะนั้นทั้งการเพิ่มและลดขนาด โปรแกรมจะคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่จากพิกเซลเดิมของภาพ
เรียกว่า Interpolation
                1.
เลือกคำสั่ง Image > Image Size


 

2.
  เลือกหน้าช่อง Resample Image
3.
  เลือกให้โปรแกรมคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่ โดยกำหนดให้ค่า Resolution เป็น 72 พิกเซล
 
  ต่อนิ้ว
4.
  ใน Pixel Dimensions ให้เลือกหน่วยเป็นพิกเซลและกำหนดขนาดความกว้างและความสูง
 
  ของภาพ
5.
  คลิกปุ่ม OK


 


 


 

               เมื่อปรับรูปภาพเป็นที่พอใจแล้ว สามารถบันทึกงานไว้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขครั้งต่อไปได้ โดย
การบันทึกไฟล์ลงในเครื่องเพื่อใช้งานในโอกาสต่อไป
1.
  คลิกคำสั่ง File > Save As

 

 

 
2.
  เลือก Drive ที่เราต้องการจัดเก็บ
3.
  พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ
4.
  คลิกเลือกชนิดของไฟล์ (เลือก JPG)
5.
  คลิก Save
 

 

 

 
6.
  ระบุคุณภาพความคมชัดของาน (ค่ายิ่งมากคุณภาพก็ยิ่งสูง)
7.
  คลิก OK

 

 

 

 


ขอขอบคุณ เนื้อหาบทเรียน Photoshop จาก คุณครูกรวีร์  เจริญดี 

ที่มา : www.krukorawee.com

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here