You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
สถานการณ์ปัญหาที่ 5 : นำเสนอยังไง. . ให้น่าสนใจ? (งานเดี่ยว)

ครูกิ๊กได้นัดหมายให้นักเรียนชั้นม.3 นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ซึ่งมีนักเรียนเตรียมพร้อมมานำเสนอทุกกลุ่ม  เมื่อกลุ่มแรกเริ่มนำเสนอ เพื่อนคนอื่นๆในชั้นเรียนกลับไม่ค่อยสนใจฟังเพราะมัวแต่เล่นคอมพิวเตอร์  ทำให้เพื่อนที่กำลังนำเสนอหน้าชั้นเรียนไม่มีกำลังใจในการนำเสนอผลงานตนเอง แต่ก็พยายามกระตุ้นความสนใจให้เพื่อนสนใจมากที่สุด

ครูกิ๊กจึงตั้งเงื่อนไข ให้นักเรียนทุกคนปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมกับให้ตั้งใจฟัง และประเมินเพื่อให้คะแนนเพื่อนที่กำลังนำเสนอ เมื่อนำเสนอเสร็จ 1 กลุ่ม ครูสุ่มถามเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อดูว่านักเรียนได้ตั้งใจฟังกลุ่มที่นำเสนอหรือไม่  ถ้าตอบคำถามไม่ได้ จะโดนหักคะแนนทั้งกลุ่ม ทำให้นักเรียนตั้งใจฟังมากขึ้น


จากสถานการณ์ดังกล่าวให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. ถ้านักเรียนกำลังนำเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ แล้วเพื่อนในชั้นเรียนไม่สนใจฟัง นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เพื่อนสนใจเรามากที่สุด
2. ถ้านักเรียนเป็นครูกิ๊ก จะมีวิธีการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ อย่างไร ให้เสนอแนะแนวทาง
3. นักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนนำเสนอดีที่สุด เพราะเหตุใด  (ระบุหมายเลขกลุ่มและชื่อหัวหน้ากลุ่ม พร้อมเหตุผล)


กิจกรรมในคาบเรียน
ให้นักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอ และประเมินให้คะแนนแต่ละกลุ่มโดยให้คะแนนตามความเป็นจริง ตามเกณฑ์ที่กำหนด


 
 

นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
 
 

wink  ครูจะให้คะแนนจากการตอบคำถามที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล 

kiss  ตอบสั้น ๆ กระชับและได้ใจความนะจ้ะ **


คะแนนกิจกรรม  (10 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม
1.  ตอบคำถามตรงประเด็น  3
2.  ความถูกต้องสมบูรณ์ของคำตอบ 5
3.  การส่งงานตรงเวลา 2
 
กำหนดส่ง ก่อนวันพุธที่   23  กุมภาพันธ์  2554 
 
***  หลัีงจากนั้น จะัีหักคะแนนนะคะ  รีบทำ รีบส่งด้วยจ้า wink
การสนทนาเริ่มต้นโดย Administrator ,วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 03:56 AM
การตอบกลับ
นัดดา จิรัญกุล, วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 03:28 น.
นัดดา จิรัญกุล
อันนี้งาน ที่ 5 รึเปล่าค่ะ อ. หนูส่งแล้ว แต่คะแนนยังว่าง TT ?
 
Perfect Utopian Society Essay, วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 04:10 น.
Perfect Utopian Society Essay
1.ถ้าเพื่อนไม่ฟังก็จะพูดให้ดัง และมีทริคการใช้เสียงที่น่าสนใจกว่าเดิม
มีการเรียกชื่อ เพื่อนตอบคำถาม
2.ถ้าเป็นคุณครูกิ๊กก็จะให้นักเรียนมี่ส่วนในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อสอบถาม
กลุ่มที่นำเสนอ มีการประเมิน ให้คะแนน :))
3.กลุ่ม 7 หัวหน้ากลุ่มคือ ( น.ส.กมลรังสี ทองคำวงศ์ ) นำเสนอได้ดี เนื้อหาครบ และเว็บไซต์สวยงามอีกด้วย
 
Types Of Essay Outlines, วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 04:47 น.
Types Of Essay Outlines
1. ถ้านักเรียนกำลังนำเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ แล้วเพื่อนในชั้นเรียนไม่สนใจฟัง นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เพื่อนสนใจเรามากที่สุด
พยายามพูดเสียงให้ดังขึ้น และหาจุดเด่นของงานที่นำเสนอ

2. ถ้านักเรียนเป็นครูกิ๊ก จะมีวิธีการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ อย่างไร ให้เสนอแนะแนวทาง
ให้ถามคำถามเรื่องที่เรียน หรือเรื่องที่นำเสนอ

3. นักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนนำเสนอดีที่สุด เพราะเหตุใด (ระบุหมายเลขกลุ่มและชื่อหัวหน้ากลุ่ม พร้อมเหตุผล)
กลุ่มที่ 3 นางสาวชมพูนุช แก้วใส น่าสนใจ ตกแต่งเว็บไชต์สวยงาม :)
 
Poverty In Usa Essay, วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 02:53 น.
Poverty In Usa Essay
3. นักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนนำเสนอดีที่สุด เพราะเหตุใด (ระบุหมายเลขกลุ่มและชื่อหัวหน้ากลุ่ม พร้อมเหตุผล)
กลุ่มที่ 3 หัวหัวหน้ากลุ่ม นางสาวชมพูนุช แก้วใส เว็บตกแต่งสวยงาม เนื้อหาน่าสนใจ :))

 
Master Thesis Proposal Help, วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 01:54 น.
Master Thesis Proposal Help
1. พูดให้เสียงดังขึ้น และพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเร้าใจ ต่อด้วยเสนอของรางวัลหากตอบคำถามที่เราถามไปได้ถูกต้อง ก็จะได้ของรางวัล หากไม่ได้ผลอีกก็ร้องเพลงขึ้นมาเลย
2. นำบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นมาเกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับคะแนนให้นักเรียนโดยการถามคำถาม
3. กลุ่มที่ 4 หัวหน้ากลุ่มคือ พิมพ์นิธิ ธรรมมุลตรี เพราะ เนื้อหาน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของหลายคน
 
Noam Chomsky Phd Thesis, วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 06:53 น.
Noam Chomsky Phd Thesis
1.) เงียบก่อนเพื่อให้เพื่อน ๆ รู้สึกตัว เริ่มพูดต่อด้วยเสียงดังฟังชัด
- มีของรางวัลให้สำหรับเพื่อนที่ตอบถูก
2.) ให้ตอบคำถามจากเรื่องที่เพื่อนนำเสนอใครตอบถูกได้คะแนนเพิ่ม 55.
3.) กลุ่มที่ 1 เพราะเนื้อหาพร้อม เว็บไซต์สวยงามและน่าสนใจ
 
จิตลดา อาประยูร, วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 04:52 น.
จิตลดา อาประยูร
1. ถ้านักเรียนกำลังนำเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ แล้วเพื่อนในชั้นเรียนไม่สนใจฟัง นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เพื่อนสนใจเรามากที่สุด

ตอบ พูดให้ดังขึ้น และมองไปที่เพื่อนกลุมนั้น เพื่อให้เขาตระหนักว่าเขากำลังไม่สนใจฟัง และควรตั้งใจฟัง : ))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ถ้านักเรียนเป็นครูกิ๊ก จะมีวิธีการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ อย่างไร ให้เสนอแนะแนวทาง

ตอบ ถามในเรื่องที่สอนในชั่วโมง เมื่อท้ายชั่วโมง ให้ยกมือตอบ ใครตอบได้ให้คะแนน . (ลองใช้ดูครับอาจารย์ ... ใครกันไม่อยากได้คะแนน)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.นักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนนำเสนอดีที่สุด เพราะเหตุใด (ระบุหมายเลขกลุ่มและชื่อหัวหน้ากลุ่ม พร้อมเหตุผล)

ตอบ กลุ่มที่ 3 หัวหน้ากลุมคือ นางสาวชมพูนุช แก้วใส นำเสนอได้ดี ทำเว็ปไซต์ได้น่าสนใจ และสวยงามคับ : ))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Paul Tooheys Quarterly Essay, วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:22 น.
Paul Tooheys Quarterly Essay
1. พูดให้เป็นธรรมชาติมากกว่าการอ่าน จะทำให้ดูน่าสนมากขึ้น
2. ให้เพื่อนตอบคำถามในเว็บว่าที่ฟังไปได้อะไรบ้าง
3. กลุ่ม 1 กลุ่มของสุนิศา โสภา เพราะ เว็บไชต์และ Power Point สวยดีค่ะ และเนื้อหาดูน่าสนใจ
 
นัดดา จิรัญกุล, วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 02:09 น.
นัดดา จิรัญกุล
1. พูดให้ดังขึ้นด้วยโทนเสียงแตกต่าง อาจแทรกมุขตลกเข้าไปนิดหน่อย :]]
2. สุ่มให้ตอบคำถามของกลุ่มที่นำเสนอ ถ้าไม่ฟังก็หักคะแนนกลุ่ม :]]
3.กลุ่มที่ 3 หัวหน้ากลุ่มคือ นางสาวชมพูนุช แก้วใส เนื้อหาดี เว็บไซต์ก็สวยงามค่ะ ^^
 
กรวิภา วิรเศรณี, วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:25 น.
กรวิภา วิรเศรณี
1. พูดถึงจุดเด่นของเว็บของเรา เพื่อให้น่าสนใจ
2. ถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังนำเสนอ
3.กลุ่มที่ 4 หัวหน้ากลุ่มคือ พิมพ์นิธิ ธรรมมุลตรี เพราะเนื้อหาครบถ้วน เว็บไซต์สวยงาม
 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here