You are now being logged in using your Facebook credentials

www.krukikz.com

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
สถานการณ์ปัญหาที่ 4 : สร้างลิงค์ยังไงจ๊ะ? (งานเดี่ยว)

คำแก้ว ได้รับมอบหมายจากเจ้าสัว ให้ทำการสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด 5 หน้า เพื่อโปรโมทธุรกิจของตระกูลเชงโดยแต่ละหน้าต้องสามารถลิงค์เชื่อมโยงหากันได้ และเมื่อคลิกลิงค์ในแต่ละเมนูแล้วให้แสดงหน้าเว็บเป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

แต่คำแก้วไม่มีพื้นฐานมาก่อน และไม่ทราบว่าการลิงค์คืออะไร และทำอย่างไร  จึงเข้าไปศึกษาบทเรียนในเว็บไซต์ของครูกิ๊ก แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี จึงไปขอคำปรึกษาจากคุณชายใหญ่เพื่อให้ช่วยสอนให้ ซึ่งคุณชายใหญ่ก็ได้แนะนำเป็นอย่างดี

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
ถ้านักเรียนเป็นคุณชายใหญ่จะทำอย่างไร ให้ตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้ โดยตอบตามความเข้าใจที่ครูกิ๊กสอนในคาบเรียน


1. ถ้านักเรียนเป็นคุณชายใหญ่จะอธิบายความหมายของการสร้างลิงค์อย่างไร และมีลิงค์กี่รูปแบบ
2. เจ้าสัวต้องการให้คำแก้วสร้างลิงค์ โดยเมื่อคลิกแต่ละลิงค์ให้แสดงผลหน้าเว็บในหน้าต่างใหม่
    คุณชายใหญ่จะอธิบายคำแก้วอย่างไร เกี่ยวกับความหมายของ Link และ Target  และที่เจ้าสัวต้องการเป็น Target รูปแบบใด
3. คุณชายใหญ่จะอธิบายขั้นตอนการสร้างลิงค์อย่างไรให้คำแก้วเข้าใจ โดยให้แสดงผลตามที่เจ้าสัวต้องการ (ยกตัวอย่าง การสร้างลิงค์จากข้อความ หรือรูปภาพก็ได้)

กิจกรรมในคาบเรียน
ให้นักเรียนสร้างลิงค์ในเว็บไซต์ให้ครบทั้ง 5 ลิงค์และใส่เนื้อหาให้เรียบร้อย โดยที่แต่ละลิงค์สามารถเชื่อมโยงหากันได้


 
 

นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
 
 

ครูจะให้คะแนนจากการตอบคำถามที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล


คะแนนกิจกรรม  (10 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม
1.  ตอบคำถามตรงประเด็น  3
2.  ความถูกต้องสมบูรณ์ของคำตอบ 5
3.  การส่งงานตรงเวลา 2
 
กำหนดส่ง ก่อนวันศุกร์ที่   4  กุมภาพันธ์  2554 
 
***  หลัีงจากนั้น จะัีหักคะแนนนะคะ  รีบทำ รีบส่งด้วยจ้า wink
การสนทนาเริ่มต้นโดย Administrator ,วันที่ 28 มกราคม 08:24 AM
การตอบกลับ
สุชญา อยู่วัฒนะ, วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 23:51 น.
สุชญา อยู่วัฒนะ
ตอบข้อ 1

ลิงค์คือ หัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิก ไปยังเวบไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ โดยการใช้เมาส์เลื่อนไป คลิก ยังลิงค์ เหล่า

ลิงค์มี 4 รูปแบบ คือ
1.การทำลิงค์แบบข้อความ
2.การทำลิงค์ไปยัง E-mail
3.การทำลิงคืไปยัง Named Anchor
4.การทำลิงค์แบบ Rollover Image

ตอบข้อ 2

1.Link คือ แถบสำหรับเลือกไฟล?ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง
2.Target คือ แถบสำหรับเลือกรูปแบบของปลายทาง ซึ่งได้แก่
_blank คือ การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
_parent คือ การแสดงเว็บเพจที่หน้าต่างเดี่ยว แต่อยู่ในเฟรมหลัก
_self คือ การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง
_top คือการแสดงผลเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม

ตอบข้อ 3

1.ให้เปิดไฟล์ index.html พร้อมที่จะทำงาน
2.พิมพ์ข้อความลงไป
3.จากนั้นให้ป้ายทับข้อความl ให้ทำงาน
4.มาที่ Properties inspector
5.ในช่อง Link ให้พิมพ์ URL เข้าไป
6.ทดสอบโดยการกด F12 แต่ยังไม่ต้องคลิกใน Browser เพราะเรายังไม่ได้ทำการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต ให้ทดสอบโดยการเอาเมาส์มาวางทับข้อความโดยไม่ต้องคลิก จากนั้นให้สังเกต จาก Task bar ด้านล่างจะระบุที่ไปถ้าทำการคลิก แต่ถ้าได้ทำการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตก็สามารถคลิกได้เลย

 
nipatsorn kittichatchawalit, วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:46 น.
nipatsorn kittichatchawalit
ข้อ 1 ตอบ

Hyperlink (ไฮเปอร์ลิงค์) หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ลิงค์” (Link) คือการเชื่อมโยง ของเอกสารบนอินเตอร์เน็ต จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เราสามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเอกสารในหน้าเดียวกัน หรือเชื่อโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจจะมีเนื้อหารที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ การเชื่อมโยง เราจำต้องกำหนดต้นทางและปลายทางของการเชื่อมโยง เราสามารถใช้ ข้อความ, ภาพกราฟฟิก, เมนูแบบดร็อฟดาวน์ หรือแม้แต่พื้นที่บางส่วนของภาพกราฟฟิกนั้น เป็นต้นทางที่เชี่อมต่อ เว็บเพจ อีเมล์ ไฟล์ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด และไฟล์งานต่าง ๆ ก็จะเป็นปลายทาง การใช้งานการเชื่อมโยง นั้นจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ต้นทาง และปลายทาง

ลิงค์มี 4 รูปแบบ

- การทำลิงค์แบบข้อความ
- การทำลิงค์ไปยัง E-mail
- การทำลิงคืไปยัง Named Anchor
- การทำลิงค์แบบ Rollover Image

ข้อ 2 ตอบ

- Link คือ แถบสำหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง
- Target คือ แถบสำหรับเลือกรูปแบบของปลายทาง ซึ่งได้แก่
_blank คือ การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
_parent คือ การแสดงเว็บเพจที่หน้าต่างเดี่ยว แต่อยู่ในเฟรมหลัก
_self คือ การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง
_top คือการแสดงผลเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม

ข้อ 3 ตอบ

วันนี้คุณชายใหญ่จะอธิบายกรสร้างลิงค์จากข้อความให้คำแก้วได้เข้าใจนะ

- พิมพ์ข้อความลงไป
- ลากเม้าส์ทีบข้อความที่ต้องการ
- คลิกที่รูปแฟ้ม ในแถบ properties เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลิงค์
- เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม OK
- ข้อความกลายเป็นลิงค์เรียบร้อยแล้ว
 
zerty108, วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:31 น.
zerty108
1.ลิงค์ คือ หัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิก ไปยังเวบไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ โดยการใช้เมาส์เลื่อนไป คลิก ยังลิงค์ เหล่านี้
มี 4 รูปแบบ คือ
1)แบบข้อความ
2)การทำลิงค์ไปยังอีเมล์
3)การทำลิงค์ไปยังNamed Anchor
4)แบบRollver Image

2.Link หมายถึง การเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อ
Target หมายถึง การกำหนดว่าจะให้ไปหน้าที่เราตั้งในรูปแบบไหน
รูปแบบ Target ที่เจ้าสัวต้องการ คือ _blank

3.ขั้นตอนการสร้างลิงค์(จากรูปภาพ)มีดีงนี้
1)คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการสร้างลิงค์
2)ในหน้าต่าง Properties Inspector ให้ปฏิบัติดังนี้
- ในหัวข้อ Link กำหนดจุดเชื่อมโยง ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เว็บเพจ หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
- ในหัวข้อ Border กำหนดค่าเป็น 0
3)ทำการทดสอบลิงค์ โดยบันทึก (Save) เว็บเพจนี้>> จากนัน้ กดปุ่ม F12 บนคีย์บอร์ด เพื่อเปิดเว็บเพจนีบน
Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นๆ
 
ภิรานี เข็มพิลา, วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:00 น.
ภิรานี เข็มพิลา
1.ลิงค์ คือ หัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิก ไปยังเวบไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ โดยการใช้เมาส์เลื่อนไป คลิก ยังลิงค์ เหล่านี้
มี 4 รูปแบบ คือ
1)แบบข้อความ
2)การทำลิงค์ไปยังอีเมล์
3)การทำลิงค์ไปยังNamed Anchor
4)แบบRollver Image

2.Link หมายถึง การเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อ
Target หมายถึง การกำหนดว่าจะให้ไปหน้าที่เราตั้งในรูปแบบไหน
รูปแบบ Target ที่เจ้าสัวต้องการ คือ _blank

3.ขั้นตอนการสร้างลิงค์(จากรูปภาพ)มีดีงนี้
1)คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการสร้างลิงค์
2)ในหน้าต่าง Properties Inspector ให้ปฏิบัติดังนี้
- ในหัวข้อ Link กำหนดจุดเชื่อมโยง ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เว็บเพจ หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
- ในหัวข้อ Border กำหนดค่าเป็น 0
3)ทำการทดสอบลิงค์ โดยบันทึก (Save) เว็บเพจนี้>> จากนัน้ กดปุ่ม F12 บนคีย์บอร์ด เพื่อเปิดเว็บเพจนีบน
Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นๆ
 
อมรรัตน์ สะพู, วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 06:42 น.
อมรรัตน์ สะพู
1.ลิงค์ คือ หัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิก ไปยังเวบไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ โดยการใช้เมาส์เลื่อนไป คลิก ยังลิงค์ เหล่านี้
มี 4 รูปแบบ คือ
1)แบบข้อความ
2)การทำลิงค์ไปยังอีเมล์
3)การทำลิงค์ไปยังNamed Anchor
4)แบบRollver Image

2.Link หมายถึง การเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อ
Target หมายถึง การกำหนดว่าจะให้ไปหน้าที่เราตั้งในรูปแบบไหน
รูปแบบ Target ที่เจ้าสัวต้องการ คือ _blank

3.ขั้นตอนการสร้างลิงค์(จากรูปภาพ)มีดีงนี้
1)คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการสร้างลิงค์
2)ในหน้าต่าง Properties Inspector ให้ปฏิบัติดังนี้
- ในหัวข้อ Link กำหนดจุดเชื่อมโยง ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เว็บเพจ หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
- ในหัวข้อ Border กำหนดค่าเป็น 0
3)ทำการทดสอบลิงค์ โดยบันทึก (Save) เว็บเพจนี้>> จากนัน้ กดปุ่ม F12 บนคีย์บอร์ด เพื่อเปิดเว็บเพจนีบน
Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นๆ

 
supeeluck pattammarat, วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 04:25 น.
supeeluck pattammarat
ข้้อ 1 ตอบ
การสร้างลิงค์ หมายถึง การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อติดต่อสื่อสารกัน
มี 4 รูปแบบดังนี้
การทำลิงค์แบบข้อความ
การทำลิงค์ไปยัง E-mail
การทำลิงคืไปยัง Named Anchor
การทำลิงค์แบบ Rollover Image

ข้้อ 2 ตอบ
1.Link คือ แถบสำหรับเลือกไฟล?ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง
2.Target คือ แถบสำหรับเลือกรูปแบบของปลายทาง ซึ่งได้แก่
_blank คือ การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
_parent คือ การแสดงเว็บเพจที่หน้าต่างเดี่ยว แต่อยู่ในเฟรมหลัก
_self คือ การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง
_top คือการแสดงผลเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม

ข้้อ 3 ตอบ
ขั้นตอนการสร้างลิงค์ ด้วยรูปภาพ ดังนี้
1.คลิกที่รูปภาพ
2.เลือกไฟล์ที่จะลิงค์ โดยคลิกที่Files ในแถบ Properties
3.คลิกที่ปุ่ม Ok
4.ทดสอบผลทาง Browser โดยการกด F12
 
ปิยะบุษ ปลอดอักษร, วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 01:02 น.
ปิยะบุษ ปลอดอักษร
ข้อ 1ตอบ
ลิงค์ (Link) หรือจุดเชื่อมโยงเว็บเพจ มีหลายรูปแบบดังนี้
การทำลิงค์แบบข้อความ
การทำลิงค์ไปยัง E-mail
การทำลิงคืไปยัง Named Anchor
การทำลิงค์แบบ Rollover Image

ข้อ 2ตอบ
การทำลิงค์ใน Dreamweaver 8 ส่วนสำคัญจะอยุ่ตรงที่แถบ Properties ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1.Link คือ แถบสำหรับเลือกไฟล?ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง
2.Target คือ แถบสำหรับเลือกรูปแบบของปลายทาง ซึ่งได้แก่
_blank คือ การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
_parent คือ การแสดงเว็บเพจที่หน้าต่างเดี่ยว แต่อยู่ในเฟรมหลัก
_self คือ การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง
_top คือการแสดงผลเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม

ข้อ 3ตอบ
วิธีสร้างลิงค์จากข้อความ
1.พิมพ์ข้อความลงไป
2.ลากเม้าส์ทีบข้อความที่ต้องการ
3.คลิกที่ Files ในแถบ properties เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลิงค์
4.เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม Ok
5.ข้อความกลายเป็นลิงค์เรียบร้อยแล้ว
 
ถิรนันท์ สวัสดี, วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:56 น.
ถิรนันท์ สวัสดี
1
ตอบ
“ลิงค์” (Link) คือการเชื่อมโยง ของเอกสารบนอินเตอร์เน็ต จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเชื่อโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง มี 4 แบบดังนี้
1.1@ การสร้าง Link ในหน้าเดียวกัน
1.2@ การสร้าง Link ไปยังแฟ้มอื่น
1.3@ การสร้าง Link ไปยัง URL อื่น
1.4@ การสร้าง Link ด้วยภาพ

2.
ตอบ
ลิงค์ หมายถึง การเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อ
Target หมายถึง การกำหนดว่าจะให้ไปหน้าที่เราตั้งในรูปแบบไหน

3
ตอบ
ขั้นตอนการทำลิงค์จากข้อความ
1.@ เมื่อ login เข้าสู่ส่วนสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกแก้ไขหน้าที่ต้องการสร้างลิงค์หรือเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมาจากนั้นให้ท่านพิมพ์ข้อความลงในตำแหน่งที่ต้องการ
2.@ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้ท่านใช้เมาส์ลากคลุมข้อความให้เป็นสีน้ำเงิน
3.@ จากนั้นให้ไปคลิกที่เครื่องมือ Hyperlink in Text ดังรูป
4.@ จะปรากฏหน้าต่าง Link ให้ท่านวาง URL ปลายทางไว้ที่ช่อง URL
5.@ จะปรากฎเส้นใต้ที่ข้อความและตัวอักษรจะเปลี่ยนสี
 
นางสาว เกสรา สิริกมลศิลป์, วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:23 น.
นางสาว เกสรา สิริกมลศิลป์
ข้อ 1
ลิงค์ (Link) หรือจุดเชื่อมโยงเว็บเพจ มีหลายรูปแบบดังนี้
การทำลิงค์แบบข้อความ
การทำลิงค์ไปยัง E-mail
การทำลิงคืไปยัง Named Anchor
การทำลิงค์แบบ Rollover Image

ข้อ 2
การทำลิงค์ใน Dreamweaver 8 ส่วนสำคัญจะอยุ่ตรงที่แถบ Properties ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1.Link คือ แถบสำหรับเลือกไฟล?ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง
2.Target คือ แถบสำหรับเลือกรูปแบบของปลายทาง ซึ่งได้แก่
_blank คือ การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
_parent คือ การแสดงเว็บเพจที่หน้าต่างเดี่ยว แต่อยู่ในเฟรมหลัก
_self คือ การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง
_top คือการแสดงผลเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม

ข้อ 3
วิธีสร้างลิงค์จากข้อความ
1.พิมพ์ข้อความลงไป
2.ลากเม้าส์ทีบข้อความที่ต้องการ
3.คลิกที่ Files ในแถบ properties เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลิงค์
4.เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม Ok
5.ข้อความกลายเป็นลิงค์เรียบร้อยแล้ว
 
satica pongsuwan, วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 02:28 น.
satica pongsuwan
1 ตอบ
“ลิงค์” (Link) คือการเชื่อมโยง ของเอกสารบนอินเตอร์เน็ต จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเชื่อโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง มี 4 แบบดังนี้
1.1 การสร้าง Link ในหน้าเดียวกัน
1.2 การสร้าง Link ไปยังแฟ้มอื่น
1.3 การสร้าง Link ไปยัง URL อื่น
1.4 การสร้าง Link ด้วยภาพ

2. ตอบ
ลิงค์ หมายถึง การเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อ
Target หมายถึง การกำหนดว่าจะให้ไปหน้าที่เราตั้งในรูปแบบไหน

3 ตอบ
ขั้นตอนการทำลิงค์จากข้อความ
1. เมื่อ login เข้าสู่ส่วนสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกแก้ไขหน้าที่ต้องการสร้างลิงค์หรือเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมาจากนั้นให้ท่านพิมพ์ข้อความลงในตำแหน่งที่ต้องการ
2. เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้ท่านใช้เมาส์ลากคลุมข้อความให้เป็นสีน้ำเงิน
3. จากนั้นให้ไปคลิกที่เครื่องมือ Hyperlink in Text ดังรูป
4. จะปรากฏหน้าต่าง Link ให้ท่านวาง URL ปลายทางไว้ที่ช่อง URL
5. จะปรากฎเส้นใต้ที่ข้อความและตัวอักษรจะเปลี่ยนสี

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์  krukikz.com จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

You are here